REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Uważaj, co wrzucasz na fejsa. Reakcja pracodawcy może niemiło zaskoczyć

Tylko nieliczni pracodawcy podczas rekrutacji informuje o firmowych zasadach korzystania z mediów społecznościowych. Z badania przeprowadzonego przez platformę Pracuj.pl wynika, że jedna czwarta respondentów na prywatnych kontach w portalach społecznościowych podaje informacje o obecnym miejscu pracy. Na szczęście 62 proc. osób wskazuje, że dba przy tym o wizerunek firmy, w której pracują, zwracając uwagę, czy nie ujawniają informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy.

17.02.2024
12:25
Uważaj, co wrzucasz na fejsa. Reakcja pracodawcy może niemiło zaskoczyć
REKLAMA

Żyjemy w czasach, w których media społecznościowe dla wielu z nas stały się nieodłączną częścią rzeczywistości, a obecność w Internecie jest już jednym ze stałych elementów naszego życia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W tej sytuacji powinniśmy być także coraz bardziej świadomi swojego śladu cyfrowego i tego, co i w jaki sposób komunikujemy. Te treści mają bowiem wpływ na nasze relacje osobiste, ale także te zawodowe.

REKLAMA

Co więcej, w mediach społecznościowych, nawet jeśli są to kanały prywatne, wciąż występujemy jako pracownicy danej organizacji, a nasze działania mogą znacząco wpłynąć m.in. na wizerunek firm, które reprezentujemy. Patrząc w ten sposób na cyfrową część naszego świata, istotne jest podejście do komunikacji w kanałach społecznościowych z pewnym poczuciem odpowiedzialności i świadomością. Znalezienie równowagi między ekspresją osobistą a dyskrecją zawodową jest dziś niezbędne w poruszaniu się w świecie online – podaje Pracuj.pl.

Aby przekonać się, jak polscy pracownicy podchodzą do kwestii reprezentowania firm w swoich prywatnych mediach społecznościowych, platforma prowadziła badanie na grupie 1860 Polaków w wieku 18-65 lat. 

Unikamy podawania miejsca pracy w social mediach

Z badania wynika, że tylko niewielka część z nas podaje informacje o miejscu zatrudnienia w kanałach niezwiązanych z życiem zawodowym. 26 proc. badanych deklaruje, że posiadając prywatne konto w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy TikTok, podaje tam informacje o miejscu pracy. 

53 proc. ogółu badanych z kolei zdecydowanie nie zgadza się z tą praktyką i w swoich mediach społecznościowych nie umieszcza informacji o pracodawcy. Co ciekawe tę powściągliwość istotnie częściej wykazują kobiety, spośród których 41 proc. wskazuje, że nie podaje informacji o swoim obecnym miejscu pracy we wskazanych portalach. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 28 proc. - podaje Pracuj.pl.

Najczęściej informacje o obecnym miejscu pracy w swoich kanałach społecznościowych zamieszczają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata (31 proc.), a najrzadziej przedstawicieli pokolenia silver (19 proc.). 

 class="wp-image-2414536"

Nie chcemy, aby nasze treści negatywnie odbijały się na wizerunku pracodawcy

Analiza pokazuje, że 62 proc. osób korzystając z mediów społecznościowych, zwracają uwagę, czy nie ujawniają w tych kanałach informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy. Także na ten aspekt uwagę zwraca znacznie więcej kobiet (69 proc.) niż mężczyzn (56 proc.).

Z naszych badań wynika, że polskich pracowników cechuje rozsądne podejście do komunikowania tematów zawodowych w mediach społecznościowych. Choć niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy z wagi tego tematu, to w rzeczywistości jest to bardzo istotna kwestia – mówi Anna Goreń, starsza specjalistka ds. komunikacji w Pracuj.pl.

Goreń wskazuje też, że treści publikowane przez pracowników mogą być odbierane przez otoczenie jako stanowisko całej firmy, co może prowadzić do potencjalnie kryzysowych sytuacji i nadszarpnięcia wizerunku pracodawcy. Warto zatem, by pracodawcy na każdym poziomie dbali o komunikację, troszcząc się o budowanie transparentnej i wspierającej kultury pracy oraz tworzyli polityki dotyczące mediów społecznościowych, które pomogą uniknąć takich kryzysowych momentów.

W tym wypadku interesująca jest także analiza wyników w odniesieniu do grup wiekowych. Wynika z niej, że choć 56 proc. badanych przedstawicieli pokolenia Z zwraca uwagę na to, by publikowane przez nich treści nie odbiły się negatywnie na ich pracy lub wizerunku pracodawcy, to jest to grupa, która przykłada do tej kwestii najmniejszą wagę spośród wszystkich grup badanych - komentuje ekspert.

 class="wp-image-2414539"

Więcej o social mediach można przeczytać poniżej:

W firmach brakuje zasad dotyczących korzystania z mediów społecznościowych

W zgodzie ze słowami ekspertki, istotny wpływ na działania pracowników w zakresie prywatnych mediów społecznościowych w kontekście zawodowym ma sam pracodawca. Z danych wynika jednak, że niewiele organizacji dba o tę kwestię w odpowiednim zakresie. Zaledwie 32 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl deklaruje, że zostali w swoich miejscach pracy poinformowani co do firmowych zasad aktywności w mediach społecznościowych. Podobne deklaracje w tym zakresie składają zarówno kobiety (24 proc.) oraz mężczyźni (23 proc.), jak i wszystkie grupy wiekowe. 

Media społecznościowe są naszą prywatną przestrzenią, miejscem wyrażania siebie, a firmowe polityki dotyczące tego obszaru powinny być skonstruowane w taki sposób, by nie naruszały wolności słowa pracowników. Istotne jest więc jasne określenie zasad i wartości, które stoją za firmą i informowanie o nich pracowników już w momencie rekrutacji – podkreśla Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Pracuj.pl.

REKLAMA

Jej zdaniem należy wypracować takie zasady, które pozwolą osiągnąć kompromis dla każdej ze stron, a kandydat lub pracownik, mając pełne informacje na temat firmowej polityki, będzie mógł odnaleźć balans pomiędzy tym, co prywatnie jest dla niego istotne, a tym, jak nie wpłynąć negatywnie na wizerunek pracodawcy.

Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery otwartości poprzez jasne komunikowanie zasad i oczekiwań dotyczących korzystania przez pracowników z prywatnych mediów społecznościowych. Skuteczna komunikacja jest fundamentem dla zachowania równowagi pomiędzy wyrażaniem własnych opinii a dbaniem o pozytywny wizerunek publiczny. To umożliwia pracownikom swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za reputację firmy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA