REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Prawo

T-Mobile na celowniku UOKiK-u. Operator musi zwrócić klientom pieniądze za prepaidy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa T-Mobile do zwrotu klientom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid. Postępowania wobec pozostałych operatorów też zostały już są wszczęte.

08.07.2020
11:27
T-Mobile-Polska-UOKiK-kara
REKLAMA

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, przekonuje, że konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania.

REKLAMA

To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług

– wskazuje.

Najpierw Polkomtel, teraz T-Mobile Polska

Postępowania wobec Orange Polska, P4 (Play), Polkomtela (Plus) i T-Mobile Polska UOKiK wszczął już w 2016 r. Chodziło przyjętą przez operatorów praktykę, zgodnie z którą brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznaczał, iż przepadają niewykorzystane środki. Po tym, jak lawinowo zaczęli skarżyć się na takie praktyki klienci, Urząd postanowił działać. Pierwsze tego efekty poznaliśmy niedawno - w styczniu 2020 r. Na Polkomtel nałożono karę 20 mln zł.

Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, ale pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej - praktyka nadal trwa

- wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Teraz przyszedł czas na T-Mobile Polska. Urząd zobowiązał operatora do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu kont pre-paid. Zwraca przy tym uwagę na jeden z zapisów w regulaminie usług przedpłaconych T-Mobile Polska: „w przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni”. Jedynym sposobem zaś na to, żeby tych pieniędzy jednak nie stracić jest doładowanie konta. To z kolei - w ocenie UOKiK - jest niedozwoloną presją, przez którą klient może nie wybrać konkurencyjnej oferty, nawet jak ta jest znacznie atrakcyjniejsza. 

Co mogą teraz zrobić klienci T-Mobile Polska?

UOKiK radzi klientom T-Mobile Polska, co zrobić, by pieniądze od operatora jednak odzyskać. W tym celu ci, którzy mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska, mogą złożyć stosowny wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora. Można tego dokonać pisemnie, mailem lub telefonicznie - poprzez kontakt z Biurem Obsługi Abonenta. UOKiK przy okazji ostrzega, że w takim przypadku operator będzie miał prawo naliczyć opłatę współmierną, która nie powinna być wyższa niż 20 zł. Klient ma mieć też możliwość wskazania na jakie konto T-mobile Polska powinny być przelane wnioskowane środki.

Orange i Play tylko czekają na kary

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach UOKiK podejmie podobną decyzję względem pozostałych operatorów: Orange i Play. Urząd wszak niezmiennie powołuje się na Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który w przypadku zmiany operatora telefonicznego nakazuje dotychczasowemu dostawcy usług zwrócić na wniosek klienta pozostałe na koncie środki. 

Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych

– zwraca uwagę prezes UOKiK.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA