REKLAMA
  1. bizblog
  2. Samorządy

Przy granicy z Białorusią obowiązuje już stan wyjątkowy. Zobacz, czy dostaniesz odszkodowanie od państwa

Przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, nie można tam swobodnie się przemieszczać, osoby mieszkające poza tym terenem mogą mieć problemy. Dla mieszkańców to również nieciekawa zmiana. Ci, którzy stracą na obostrzeniach mogą zwrócić się do wojewody o odszkodowanie.

02.09.2021
18:07
Przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Zobacz, kto może liczyć na odszkodowanie od państwa
REKLAMA

Stan wyjątkowy już obowiązuje, bo został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, ale Sejm na najbliższym zebraniu może odrzucić rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy. Rozporządzenie opublikowano niemal tuż po podpisaniu przez głowę państwa, co oznacza, że dokładnie w tym momencie weszło w życie.

REKLAMA

Na wniosek rządu prezydent Andrzej Duda wprowadził 2 września 30-dniowy stan wyjątkowy w pasie o szerokości ok. 3 km przylegającym do granicy z Białorusią i leżącym na terenie 183 miejscowości.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi – podała Kancelaria Prezydenta.

115 miejscowości objętych stanem wyjątkowym leży w województwie podlaskim w powiecie siemiatyckim w gminach Mielnik i Nurzec-Stacja, w powiecie hajnowskim w gminach Czeremcha, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, w powiecie białostockim w gminach Michałowo i Gródek, ,w powiecie sokólskim w gminach Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, w powiecie augustowskim w gminach Lipsk i Płaska, w powiecie sejneńskim w gminie Giby.

W województwie lubelskim stanem wyjątkowym objęto 68 miejscowości w powiecie włodawskim w gminach Włodawa i Hanna, w powiecie bialskim w gminach Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Zalesie, Janów Podlaski i Konstantynów.

Jakie obostrzenia obowiązują na terenie objętym stanem wyjątkowym?

Wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią oznacza, że nie będą mogły tam przebywać osoby, które tam nie mieszkają (również dziennikarze). Na obszarze objętym stanem wyjątkowym wprowadzono następujące ograniczenia:

  1. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  2. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  3. obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  4. zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
  5. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
  6. ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  7. ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Za złamanie przepisów grozi mandat, grzywna lub areszt.

Kiedy firmy mogą dochodzić odszkodowań?

Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że ponieśli straty w wyniku wprowadzonych ograniczeń, mogą ubiegać się o ustawowe wyrównanie strat majątkowych. W tej sprawie muszą skierować wniosek do wojewody podlaskiego lub lubelskiego.

REKLAMA

Uwaga: w ustawie zaznaczono, że rekompensaty dotyczą wyłącznie poniesionych strat, a nie utraconych korzyści.

Jak tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” adwokat Jacek Skrzydło, przedsiębiorca będzie mógł dochodzić odszkodowania za poniesione już koszty, np. organizacji wesela, które zostanie odwołane, ale już właściciel hotelu, w którym mieli spać goście weselni, nie dostanie ani grosza.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA