REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Polska kosi miliardy na bateriach do elektryków. W tej chwili to nasz największy hit eksportowy

Na rachunku obrotów bieżących odnotowano w marcu 2021 r. dodatnie saldo w wysokości 938 mln euro – podał w piątek NBP. Rok wcześniej saldo wyniosło +736 mln euro, a w marcu 2021 r. +1 585 mln euro. (fot. Kees torn/wikimedia.org/CC BY 2.0)

14.05.2021
15:08
Polska kosi miliardy na bateriach do elektryków. W tej chwili to nasz największy hit eksportowy
REKLAMA

Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 7,0 mld zł

– wskazał bank centralny w komentarzu.
REKLAMA

W złotych saldo rachunku bieżącego wyniosło 4,3 mld. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych i usług – odpowiednio w wysokości 2,7 mld i 8,9 mld zł oraz ujemne salda dochodów pierwotnych wtórnych odpowiednio -6,6 mld i -0,7 mld zł.

 class="wp-image-1433554"
Źródło: NBP

Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł 4,1 mld zł. 1,5 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym (dopłaty bezpośrednie dla rolników), a w rachunku kapitałowym 2,6 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W marcu 2021 r. Polska zapłaciła składkę w wysokości 1,7 mld zł. Po jej uwzględnieniu i saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 2,4 mld zł

Eksport towarów wzrósł o jedną trzecią

Z wyliczeń NBP wynika, że rok do roku eksport towarów wzrósł o 27,5 mld zł (32,5 proc.) do 112,4 mld zł.

Był to najwyższy wzrost eksportu w ostatnich latach

– podkreślił NBP w komentarzu.

Po raz kolejny z rzędy odnotowano wzrost wartości eksportu w przypadku baterii samochodowych, części samochodowych, odzieży, odbiorników telewizyjnych i mebli.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z marcem 2020 r. wzrosły o 1,3 mld zł, (6,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,7 mld zł i utrzymała się na zbliżonym poziomie do marca 2020 r.

Rok do roku odnotowano wzrost przychodów z tytułu usług transportowych o 33,8 proc. oraz pozostałych usług o 2,3 proc., przy jednoczesnym spadku przychodów z podróży zagranicznych o 43,8 proc. Po stronie rozchodów usługi transportowe wzrosły o 35,0 proc., natomiast podróże zagraniczne zmniejszyły się o 52,2 proc., a pozostałe usługi o 0,3 proc.

Wzrost eksportu winduje import

REKLAMA

Wartość importu towarów wzrosła o 24,8 mld zł (29,3 proc.) i osiągnęła poziom 109,7 mld zł. Do wzrostu wartości najbardziej przyczyniły se zakupy części odbiorników telewizyjnych, produktów rafinerii ropy naftowej, odzieży, urządzeń łączności bezprzewodowej, szczepionek i preparatów diagnostycznych.

Wzrost polskiego eksportu (…) opiera się w dużej mierze na produktach o wysokim udziale zagranicznej wartości dodanej oraz towarach reeksportowanych. Z tego względu wzrost eksportu przyczynia się istotnie do zwiększania importu

– zauważa NBP w komunikacie.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA