REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Postojowe i zwolnienie z ZUS z tarczy 6.0. Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek [daty]

Zwolnienie ze składek za listopad oraz jednorazowe postojowe to główne narzędzia pomocy firmom i ich pracownikom, które są realizowane przez ZUS. Pierwsze wnioski w ramach tarczy 6.0 będzie można składać w środę 30 grudnia, ale dopiero 15 stycznia o postojowe będą mogły wystąpić osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych.

21.12.2020
12:16
zwolnienie-ze-składek-ZUS-termin
REKLAMA

Od 16 XII: dodatkowe postojowe

Jako pierwsi z nowej tarczy antykryzysowej, która weszła w życie 16 grudnia, skorzystali hotelarze (55.10.Z), organizatorzy turystyki (79.12.Z) i właściciele obiektów sportowych (93.11.Z), którzy zostali dopisani do podmiotów uprawnionych do postojowego w ramach jesiennej tarczy 5.0.

Jeśli skorzystali z postojowego w ramach wiosennej tarczy, już od 16 grudnia mogą złożyć w PUE ZUS wniosek (RSP-DD), o dodatkowe postojowe, które będzie wypłacone w takiej samej wysokości. Dodatkowe postojowe może zostać wypłacone nawet trzy razy.

Warunek: spadek dochodów o co najmniej 75 proc. w stosunku do 2019 roku. Porównywany będzie miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (jeśli wniosek składamy w grudniu, brany pod uwagę jest listopad) z tym samym miesiącem 2019 roku. Niestety dodatkowe postojowe jest opodatkowane jak normalny przychód.

Od 30 XII: jednorazowe dodatkowe postojowe

O kolejne dodatkowe – choć tym razem tylko jedno – postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy zostali zaliczeni do 40 najbardziej poszkodowanych branż w drugiej fali COVID-19. Pełna lista dozwolonych głównych kodów PKD znajduje się tutaj. Wnioski na PUE ZUS można składać od 30 grudnia.

Przedsiębiorcy mogą wystąpić o dodatkowe jednorazowe postojowe, jeśli mają przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a ich przychód w październiku albo listopadzie 2020 r. (można wybrać jeden z tych dwóch miesięcy) był niższy co najmniej o 40 proc. od tego, który uzyskali w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Aby dostać nowe postojowe, trzeba było choć raz dostać postojowe z poprzednich tarcz (wnioski RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) – nowe zostanie wypłacone w tej samej wysokości.

Od 30 XII: zwolnienie z ZUS za listopad

Przedsiębiorcy we wspomnianych 40 branż mogą wystąpić do ZUS-u o zwolnienie ze składek za listopad, jeśli w tym miesiącu mieli przychód o co najmniej 40 proc. niższy niż w listopadzie 2019 r.

Zwolnienie nie przysługuje firmom, które do 30 czerwca 2020 r. nie były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek. Kolejny warunek: jeśli mamy obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych (DRA, RCA, itp.), musimy je złożyć do końca roku.

Część przedsiębiorców, którzy wiedzieli, że ze zwolnienia skorzystają, odroczyło termin listopadowej płatności (wypadający 10 lub 15 grudnia, czyli przed wejściem w życie ustawy), ale niektórzy na wszelki wypadek zapłacili. Na szczęście nic straconego – od 30 XII będą mogli wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o zwrot przelewu. ZUS nadpłatę zwróci pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma zaległości na koncie.

Od 1 I: zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2021 r. będzie można składać w PUE ZUS wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Co ciekawe, wnioski będą udostępnione już 30 grudnia, ale złożyć je będzie można dopiero w styczniu, bo wniosek będzie może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wnioski będą składać zleceniobiorcy. Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione takie warunki:

  • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
  • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Od 15 I: jednorazowe postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

Jako ostatni o postojowe mogą wystąpić do ZUS-u pracownicy, którzy co najmniej od 15 grudnia 2020 r. zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło). Wnioski (RSP-CD6) na PUE ZUS mogą składać dopiero od 15 stycznia 2021 r.

Wbrew temu, co mogłoby wydawać się oczywiste, postojowe dla pracowników na umowach cywilnoprawnych nie jest przeznaczone dla tych osób, które pracują na rzecz przedsiębiorców, którzy są zaliczani do 40 najbardziej poszkodowanych branż. Aby załapać się na to świadczenie, trzeba uzyskiwać przychody z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.
REKLAMA

Postojowe wyniesie maksymalnie 2080 zł, ale jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to postojowe będzie wynosić tyle, ile suma wynagrodzeń z tych umów. Z postojowego nie skorzystają osoby, które mają przychody wynoszące więcej niż trzykrotność średniego wynagrodzenia według GUS-u.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA