REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Telewizja i 5G to dla Polsatu Plus za mało. Zygmunt Solorz przedstawił nowy ambitny plan

Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, przedstawiła nową strategię, z której wynika, że poza telewizją i telefonią 5G, trzecim filarem firmy ma być produkcja energii ze źródeł nieemisyjnych. W ramach strategii Polsatu 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty – telekomunikacja pod marką Plus, kontent pod marką Polsat oraz właśnie – Czysta Energia. 

20.12.2021
14:51
energia-jadrowa-solorz-żak
REKLAMA

Strategia Polsatu to dostarczanie produktów i usług pierwszej potrzeby, z których korzysta „każdy i wszędzie”. Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju telekomunikacji z kluczowym projektem budowy sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnego kontentu telewizyjnego „gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz”. Grupa Polsat Plus zamierza jednak dostarczać Polakom czystą energię. 

REKLAMA

Dodatkowym impulsem dla planów Polsatu jest fakt, że Polska musi dokonać transformacji energetycznej w kierunku zero– i niskoemisyjnej energii.

Solorz o zgromadzeniu aktywów w jednym miejscu

Grupa Polsat zaangażuje część wolnych środków gotówkowych w inwestycję w Port Praski. Jest to inwestycja na 38 ha w ścisłym centrum Warszawy z dostępem do Wisły. Powstanie tam dzielnica luksusowych apartamentów i mieszkań.

W ten sposób wszystkie najważniejsze aktywności biznesowe Zygmunta Solorza znajdą się w jednej Grupie. Strategia zakłada kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu.

Grupa planuje nabyć 67 proc. udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia za kwotę ok. 0,8 mld zł. Następnie do 2026 roku zamierza zainwestować ok. 5 mld zł celem osiągnięcia łącznie 1000 MW mocy wytwórczych czystej energii, a 0,5 mld zł w technologie wodorowe. Nabycie udziałów w Porcie Praskim to kwota ok. 0,9 mld zł. 

Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsat Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu grupy na kolejnych wiele lat

– powiedział Zygmunt Solorz, twórca i największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus. 

Polsat z czystym prądem

Grupa Polsat Plus do dwóch filarów – telekomunikacji i kontentu, dodaje więc trzeci – czystą energię. Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej. W Polsce wciąż około 70 proc. energii produkowane jest z węgla, jako kraj emitujemy ekwiwalent 400 mln ton CO2 rocznie, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne – takie jak choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie, nieobecności w pracy i szkole, krótszy czas życia.

Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły średnio ponad dwukrotnie z 159 zł do 357 zł za 1 MWh w (pierwszych 11 miesiącach) 2021 roku. Koszt certyfikatów CO2 wzrósł średnio prawie 10-krotnie w tym samym okresie z 5,8 euro do 51,1 euro roku i stanowi około 65 proc. ceny energii z węgla. Przy czym w ostatnich tygodniach ceny energii sięgały blisko 1300 złotych za 1 MWh,  a ceny certyfikatów CO2 wynosiły już 90 euro.

Redukcja CO2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce. Trzeba szybko transformować sektor energetyczny, by osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.

To doskonały moment na wejście nowych graczy na rynek energii. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest potrzebna i wręcz niezbędna nam jako społeczeństwu, by oddychać czystym powietrzem i żyć w lepszym środowisku. Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego dla naszych rodzin oraz by budować konkurencyjność naszych firm. Stwarza to nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. I chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy produkować tanią i czystą energię 

– mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus

Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa Polsat, są technologie wodorowe. 

UE zapowiedziała szybki rozwój gospodarki zielonego wodoru – 6 GW elektrolizerów do 2024 r. i 40 GW do 2030 r. Również Polska ogłosiła ambitną strategię w zakresie wodoru m.in. 2 GW elektrolizerów, 800-1000 autobusów i min. 32 stacje tankowania. Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji.

Zielony wodór to także nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy. Chcemy budować pełen łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy z czystej energii i wody, poprzez magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego powszechne stosowanie w Polsce

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

W ramach realizacji strategii, Grupa Polsat nabędzie 67 proc. udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (PCE) za około 0,8 mld zł. Do 2026 roku planowane inwestycje w rozwój czystej energii to ok. 5 mld  zł, co pozwoli osiągnąć moce wytwórcze rzędu 1000 MW. Na technologie wodorowe grupa planuje przeznaczyć ok. 0,5 mld zł w najbliższych 5 latach.

Polsat wkracza w nieruchomości

Grupa Polsat postanowiła zainwestować również część wolnych środków w obszarze nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu Port Praski.

To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna

– mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

Na nabycie udziałów w projekcie „Port Praski” Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,9 mld zł.

Strategia Grupy Polsat Plus w liczbach i finansach

REKLAMA

Strategia Grupy Polsat w dziedzinie finansów przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów, efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej oraz efektywne zarządzanie finansami, w tym zasobami kapitałowymi.

W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA