REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podróże

Polacy rzucili się wyrabiać paszporty, a tu za chwilę wchodzą zmiany w prawie. Zła wiadomość: nie będzie łatwiej

Polacy szturmem ruszyli do urzędów, by wyrobić paszport. Korki pojawiły się momentalnie. Potężne kolejki, sceny niewidziane od lat, tłumy czekające godzinami pod gołym niebem – tak wygląda teraz rzeczywistość osób starających się o wyrobienie paszportu. Przypomnijmy, że od 27 marca wchodzą duże zmiany w przepisach związanych z wyrobieniem paszportu, ale by wyrobić dokument wciąż trzeba będzie stawić się osobiście w punkcie.

10.03.2022
5:01
Polacy rzucili się wyrabiać paszporty, a tu za chwilę wchodzą zmiany w prawie. Zła wiadomość: nie będzie łatwiej
REKLAMA

Do biur paszportowych ustawiają się długie kolejki. Nasz czytelnik wysłał nam zdjęcie i informacje o tym, jak wygląda teraz wyrobienie paszportu. Ludzie koczują w samochodach już od 2. w nocy, żeby zająć kolejkę. Przyszedłem o szóstej rano i byłem 90 – pisze nasz czytelnik.

REKLAMA

Wojna w Ukrainie jest zapewne jednym z powodów niepokoju w naszym społeczeństwie. Wiele osób panikuje, najpierw staliśmy w kolejkach do stacji paliw, później do bankomatów, teraz czekamy w ogonkach do kantorów i do biur paszportowych. Tymczasem od 27 marca wchodzą w życie nowe przepisy, które powinny ułatwić życie wszystkim starającym się o wyrobienie paszportu. Ale na pewno nie w takim stopniu jak jeszcze niedawno informowały media.

Wniosek o paszport. Nic nie trzeba już wypełniać

Po pierwsze nie będzie już potrzebne wypełnianie przez obywatela papierowego wniosku, który jest dostępny wyłącznie w biurze paszportowym i nie ma możliwości pobrania go wcześniej z Internetu. To powinno zaoszczędzić nam czasu i sporo ułatwić.

Po zmianach, dokument będzie generowany przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

I w tym momencie bardzo ważna uwaga. To, że wniosek będzie generowany w urzędzie, nie oznacza wcale, że nie będziemy musieli złożyć wizyty w biurze paszportowym. Paszportu nie będzie można wyrobić elektronicznie, nie ruszając się z domu, a na początku roku można było spotkać się z takimi informacjami. Każdy paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców (odcisków palców nie pobiera się od dzieci do 12. roku życia).

Pobieranie odcisków palców odbywa się przy pomocy czytnika - niewielkiego elektronicznego urządzenia, do którego należy przyłożyć palce. Nie jest używany tusz, ani żadna substancja, która mogłaby np. brudzić palce. Pobierane są odciski dwóch palców.

Czytniki znajdą się w każdym punkcie składania wniosków paszportowych. Podobnie sprawa wygląda z podpisem, który musimy złożyć na specjalnym urządzeniu.

Tak więc pomimo tego, że nasz wniosek przygotuje urząd to i tak w biurze paszportowym konieczne jest zeskanowanie naszego odcisków palców oraz utrwalenie podpisu składanego na specjalnym urządzeniu. Nie ma możliwości, by wykonać te czynności zdalnie.  

Tożsamość potwierdzimy odciskiem palca

Uruchomione zostaną za to nowe e-usługi. Wśród najważniejszych jest możliwość weryfikacji, jakie nasze dane są przetwarzane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Każdy będzie mógł również w prosty sposób zgłosić przez Internet utratę dokumentu, skutkującą automatycznym jego unieważnieniem.

 class="wp-image-1730506"
 Kolejka do biura paszportowego w Warszawie na Floriańskiej we wtorek rano.

W ustawie uregulowano szereg kwestii usprawniających proces wydawania paszportów.

Przy odbiorze, w miejsce bezwzględnego wymogu potwierdzenia tożsamości wyłącznie w oparciu o ważny dokument tożsamości, wprowadzono możliwość potwierdzania tożsamości na podstawie odcisku palca.

Nowy wniosek o paszport. Zmiany dotyczą dzieci

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, do 12 lat obniżono granicę wiekową, od której wydawane są paszporty z dziesięcioletnim terminem ważności oraz podpisem i odciskami palców. Oznacza to, że każde dziecko w wieku 12 i więcej lat będzie mogło dostać paszport ważny 10 lat, ale będzie do tego niezbędne pobranie odcisków palców.

Poza tym usystematyzowano i uproszczono opłaty paszportowe – zrezygnowano z procentowego określania ulg na rzecz określania kwot wprost w przepisach.

Uproszczono procedury ubiegania się o drugi paszport – przeniesiono obsługę wydawania drugich paszportów do wojewodów i konsulów, odstępując od uzyskania uprzedniej zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Przewidziano także wydłużenie okresu ważności drugich paszportów do lat trzech. Uregulowano wydawanie paszportów tymczasowych przez MSWiA, rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do posiadania paszportu tymczasowego i doprecyzowano przepisy dotyczące orzeczeń sądowych w zakresie władzy rodzicielskiej uwzględniając w tym względzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazał, że zakres ograniczonej władzy rodzicielskiej musi wynikać wprost z orzeczenia.

Od kiedy zmiany dotyczące paszportów wchodzą w życie?

REKLAMA

Ustawa wejdzie w życie z dniem 27 marca 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących uruchomienia usługi elektronicznej umożliwiającej wnioskowanie o paszport lub paszport tymczasowy dla osób do 12 lat, które wejdą w życie z dniem 30 września 2022 r., a także przepisów dotyczących wydawania przez wojewodów i konsulów paszportów tymczasowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym wdrożenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który wejdzie w życie z dniem 21 marca 2022 r.

Dokumenty paszportowe wydane przed dniem 27 marca 2022 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA