REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

No i stało się! Inflacja w styczniu wyniosła 4,4 proc. Tak źle nie było od ośmiu lat

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,4 w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. To najwięcej od ośmiu lat. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że CPI wyniesie 4,2 proc. rdr, a mdm 0,5 proc.

14.02.2020
10:25
złoty tonie
REKLAMA
REKLAMA

Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.) – zauważył GUS.

 class="wp-image-1078290"
Źródło: GUS.

Inflacja wyżej niż spodziewał się prezes NBP

– W styczniu inflacja wzrosła do 4,4% r/r z 3,4% r/r w grudniu. Wyraźnie wyżej niż sugerował prezes NBP. Ceny rosły w najszybszym tempie od ośmiu lat

– wskazują ekonomiści Banku Pekao.

Analitycy mBank od rana podgrzewali atmosferę, podając odczyty CPI w innych krajach. I w końcu wykrakali...

Przypomnijmy, że w grudniu odczyt CPI wyniósł 3,4 proc. Ekonomiści spodziewali się, że wzrośnie o 2,9 proc.

PKB nieco wyżej niż oczekiwał rynek

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,1% rok do roku, wobec 4,9%w analogicznym okresie 2018 r. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kwartale 2019 r. gospodarka urosła o 3,0 proc. rdr.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2020 r.

 class="wp-image-1078269"
Źródło: GUS
REKLAMA

W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA