REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Gwarancje de minimis wspierają polski biznes. To skuteczne narzędzie ochrony przed skutkami COVID-19

Poprawa dostępu do finansowania oraz gwarancji dla firm z sektora MŚP to główny cel rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Program działa już od 2009 roku, ale w związku z pandemią COVID-19 wprowadzono w nim zmiany. Przeczytajcie jakie.

30.10.2020
14:29
JPK_VAT-rozliczenie-podatków
REKLAMA

Dostęp do odpowiedniego finansowania jest warunkiem sukcesu i możliwości rozwoju ogromnej większości firm. Problem z uzyskaniem kredytu czy pożyczki wynika bardzo często z braku odpowiedniego zabezpieczenia, którego wymagają instytucje finansowe. To właśnie dlatego tak ważną formą pomocy są oferowane przez BGK gwarancje.

REKLAMA

Korzyści z takich gwarancji są szczególnie odczuwalne dla firm z krótkim stażem rynkowym czy po prostu krótką historią kredytową. A jeśli firma dysponuje odpowiednim majątkiem na zabezpieczenie kredytu, gwarancje zwalniają ją z konieczności jego zastawienia.

Dopuszczalna forma pomocy publicznej

Gwarancja to zabezpieczenie dla banku na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej, na przykład z powodu poważnych kłopotów finansowych. Wtedy do gry wchodzi BGK jako gwarant i spłaca należne raty. Sam przedsiębiorca od spłaty kredytu oczywiście nie ucieknie – będzie musiał zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Nazwa „de minimis” może na pierwszy rzut oka trochę odstraszać ze względu na obce brzmienie tych słów, ale nie kryje się za nimi nic skomplikowanego. Chodzi tu bowiem o taki poziom wsparcia finansowego państwa dla firm, który nie wymaga zgody, ani nawet zgłoszenia Komisji Europejskiej.

Gwarancja de minimis to jedna z dopuszczalnych form pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małych oraz średnich firm. Co istotne, udzielenie gwarancji nie polega na bezpośrednim przekazaniu żadnych środków finansowych przedsiębiorcy, więc nie jest to forma dotacji i nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji de minimis przez większość dużych banków komercyjnych oraz przez wiele banków spółdzielczych.

Gwarancje do 80 proc. kredytu

W związku z epidemią COVID-19, która znacznie pogorszyła warunki prowadzenia działalności w wielu branżach, postanowiono zmodyfikować zasady udzielania gwarancji de minimis, by były dostępne dla szerszego grona firm, a także by stanowiły jeszcze większą pomoc.

REKLAMA

Przede wszystkim zwiększono zakres gwarancji aż do 80 proc. kwoty wnioskowanego kredytu i wydłużono maksymalny okres gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego. Zniesiono też prowizję za udzielenie gwarancji. Na razie te zasady obowiązują do końca roku, ale możliwe jest przedłużenie tego okresu.

Otrzymanie gwarancji de minimis wiąże się oczywiście z pewnymi niezbędnymi warunkami. Z gwarancji mogą skorzystać tylko takie firmy, które nie mają zaległości ani w ZUS-ie, ani w urzędzie skarbowym bądź nie miały takich zaległości na dzień 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorca musi też być rezydentem oraz należeć do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zgodnie z unijną definicją MŚP.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA