REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

GUS podał PKB Polski w 2019 r. Jest gorzej niż rok wcześniej, a nawet gorzej od prognoz

Ekonomiści obstawiali, że w minionym roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4,2 proc. Niestety odczyt podany przez GUS okazał się o 0,2 pkt. proc. niższy. Mam też gorzką satysfakcję, bo wyszło na to, że gospodarka w IV kw. mogła rozwijać się poniżej 3 proc., o czym pisałem niespełna tydzień temu.

29.01.2020
10:05
polska gospodarka
REKLAMA

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku był realnie wyższy o 4,0 proc. w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1 proc. w 2018 r. (w cenach stałych roku poprzedniego) – podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

Szacuje się, że w czwartym kwartale 2019 r. PKB wyniósł 2,9-3 proc.

Gorsza konsumpcja i oczywiście inwestycje

Obniżenie wzrostu gospodarczego to efekt pogarszającej się konsumpcji i wciąż inwestycji, które w IV kwartale i tak wypadły lepiej niż się spodziewano.

Ekonomiści Pekao zakładali, że w czwartym kwartale 2019 r. wynik będzie gorszy o 1,5 pkt. proc., ING, że o 1,9 pkt. proc. niż rok wcześniej. Przy okazji publikacji danych o sprzedaży detalicznej napisałem, że nie zdziwię się, jeśli będzie jeszcze gorzej i PKB zleci z 4,9 w IV kw. 2018 roku do poniżej 3 proc. w 2019. No i stało się.

Jak polska gospodarka będzie się rozwijała w 2020 r.? Wszyscy obstawiają, że jeszcze wolniej niż w 2019 r. PKB może zwolnić do nawet 3 proc.

Popyt w górę 3,8 proc.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych GUS oszacował następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4,0 proc. w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 5,1 proc. w 2018 r.,
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2019 r. wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu z 2018 r., wobec wzrostu o 4,6 proc. w 2018 r.
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 2,8 proc., wobec wzrostu o 12,2 proc. w 2018 r.,
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 4,7 proc., wobec wzrostu o 4,6 proc. w 2018 r.
 class="wp-image-1067268"
Źródło: GUS

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8 proc. przy wzroście PKB o 4,0 proc.. W 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 5,3 proc. przy wzroście PKB o 5,1 proc.

REKLAMA

Spożycie ogółem w 2019 r. wzrosło realnie o 4,0 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,9 proc. (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 4,1 proc. oraz o 4,3 proc.). Akumulacja brutto w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła realnie o 3,0 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8 proc. (w 2018 r. wzrost odpowiednio o 10,1 proc. oraz o 8,9 proc.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2019 r. wyniosła 18,8 proc., wobec 18,2 proc. w 2018 r.

 class="wp-image-1067250"
Źródło: GUS
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA