1. bizblog
  2. Energetyka

Famur zmieni się w Grenevię. Eksperci twierdzą, że takiej zmiany jeszcze w Polsce nie było

Lokowanie produktu: Grenevia

Eksperci twierdzą, że tak głębokiej metamorfozy, jak w planach ma Grupa Famur, nie przeszła jeszcze żadna firma w regionie. Potentat produkujący uznane na całym świecie maszyny na potrzeby sektora wydobywczego przeobraża się właśnie w Grupę Grenevia, która ma ambicje stać się liderem zielonej transformacji. Jeśli nie wierzycie, że to możliwe, to spójrzcie.

19.01.2023
11:00
Famur zmieni się w Grenevię. Eksperci twierdzą, że takiej zmiany jeszcze w Polsce nie było

Famur zmienia nazwę na Grenevia, wdraża nową strukturę biznesową i Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Famur pozostanie na rynku jako sprawdzona marka kojarzona z technologiami i produktami dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej.

Grupa Grenevia będzie rozwijać się w oparciu o cztery niezależne segmenty:

  • wielkoskalowa fotowoltaika jako Projekt-Solartechnik
  • systemy bateryjne jako IMPACT Clean Power Technology
  • rozwiązania dla sektora dystrybucji energii jako Elgór+Hansen
  • produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej jako Famur
Struktura Grupy Grenevia

Firma deklaruje, że nowa struktura i zmiana nazwy to efekt przyspieszenia zielonej transformacji. Celem jest wsparcie budowy niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki.

Famur jako Grenevia chce zredukować emisję o 40 proc.

Zmianę nazwy i struktury biznesowej połączono z ogłoszeniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, która zakłada, że Grenevia zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. i jednocześnie uniknie emisji CO2 w wysokości nawet 2,3 mln ton CO2. Do końca 2024 r. zamierza osiągnąć ok. 70 proc. przychodów z innych źródeł niż sektor węglowy oraz zmienić swój miks energetyczny, tak by w ok. 35 proc. był on oparty o OZE.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famur SA

Nowa struktura i nazwa to otwarcie kolejnego etapu naszej historii, w który wkraczamy z jasną wizją, kim chcemy być i jak zamierzamy osiągać stawiane sobie cele. W tej klarownej strukturze chcemy skoncentrować się na budowie wartości poszczególnych segmentów i tym samym aktywnie wspierać budowę niskoemisyjnej gospodarki – tłumaczy Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famur SA.

Jak tłumaczy, że Nazwa wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021 roku

Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem naszych ambicji oraz deklaracją aktywnych działań w tym zakresie, które pozostają spójne ze strategią biznesową grupy – dodaje prezes Mirosław Bendzera.

Famur rozpoczął zieloną transformację dwa lata temu

W proekologiczne działania grupa inwestuje już od 2021 r., konsekwentnie dywersyfikując działalność na rzecz rozwiązań wspierających transformację energetyczną.

Pierwszym krokiem było wejście dwa lata temu w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B. W 2022 roku firma zaangażowała się w energetykę wiatrową, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu wydobywczego. W tym samym czasie Famur zaczął inwestować w kolejny perspektywiczny obszar – systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii. W ubiegłym roku zainicjowano również dywersyfikację biznesową Elgór+Hansen.

Spółka weszła w obszar rozwiązań dla sektora dystrybucji energii, budując m.in. stacje transformatorowe dla OZE. W ten sposób powstał wieloobszarowy holding, którego rozwój wymagał zdefiniowania nowych ram organizacyjnych – tłumaczy firma.

Grenevia ma ambicje stać się atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania środków w projekty wspierające zieloną transformację. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań.

Pięć zielonych celów Grupy Grenevia

Działając w oparciu o zasady zrównoważonego inwestowania, będzie wspierać spółki portfelowe w zakresie finansowym i organizacyjnym, a także w realizacji kolejnych transakcji M&A. Przykład? Pozyskanie i uruchomienie finansowania typu project finance na budowę farm fotowoltaicznych dla spółki Projekt-Solartechnik.

Realizacja Strategii Zrównoważonego rozwoju ma mieć wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia. Oto jej podstawowe cele:

  • Uniknięcie emisji do roku 2030 nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 roku w stosunku do roku 2021.
  • Zmiana miksu energetycznego grupy ok. 35 proc. wykorzystywanej energii ma do końca 2024 pochodzić z OZE.
  • Zmiana struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70 proc. przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
  • Do końca 2025 roku relacje z 70 proc. istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Strategia Grenevii: połączyć zrównoważony rozwój z biznesem

Zarząd wskazuje, że cele strategii wpisują zrównoważony rozwój w zakres przyszłych działań biznesowych.

Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów na czele z paradygmatem redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących katalizatorami dla transformacji energetycznej światowej gospodarki – podkreśla spółka.

I zaznacza, że strategia wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, definiując 22 projekty wdrożeniowe.

Prezentacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia.

W proces opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia zaangażowany był EY. Reprezentując firmę doradczą dr Marcin Witkowski podkreśla, że jest to jeden z pierwszych projektów w regionie, który w kompleksowy sposób wpisuje zrównoważony w strukturę i biznes organizacji.

Grupa chce budować długoterminową wartość dla biznesu i interesariuszy, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonowania otoczenia, w jakim żyjemy. Wierzymy, że rozpoczęte już wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ugruntuje pozycję grupy jako lidera zielonej transformacji i będzie punktem odniesienia dla innych – konkluduje dr Marcin Witkowski, menedżer EY.

Famur przeobrazi się w Grenevię już za kika miesięcy

Zmianę nazwy grupy z Famur S.A. na Grenevia S.A zainicjowała decyzja zarządu podjęta 11 stycznia 2023 r. Aby weszła ona w życie, potrzeba jeszcze zgody akcjonariuszy oraz wpisu do KRS.

Zakończenie procesu jest spodziewane na przełomie kwietnia i maja 2023 roku

– zapowiadają władze spółki.

Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ, większościowego inwestora Grupy Famur, zapewnia, że nadal będzie ją wspierał.

Przyszedł czas na nowe cele. Od dwóch lat wspieramy spółkę w procesie jej zielonej transformacji. Dzisiaj jest symboliczny dzień, w którym nadajemy tej nowej, zielonej drodze imię: Grenevia – deklaruje Tomasz Domogała.

Lokowanie produktu: Grenevia
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu