REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Ważna zmiana w ubieganiu się o świadczenia z ZUS-u. Nadal pracujesz, a już jesteś emerytem

ZUS przyzna emeryturę pomostową każdemu, kto spełnia odpowiednie warunki, nawet jeśli nadal jest zatrudniony. Taka zmiana w procedurach ZUS-u została wprowadzona 20 kwietnia. Aby jednak otrzymać świadczenie, trzeba się zwolnić.

21.04.2022
16:11
Emerytury pomostowe. Ważne zmiany od 20 kwietnia
REKLAMA

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, teraz decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej zostanie wydana, jeśli z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia wystąpi osoba, która nie rozwiązała jeszcze stosunku pracy, ale spełnia pozostałe warunki, aby je otrzymać. Emerytury pomostowe przysługują osobom wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

REKLAMA

Co istotne, w takim przypadku zapisana w decyzji o przyznaniu emerytury pomostowej wysokość świadczenia nie będzie ostateczna. ZUS obliczy emeryturę ostatecznie dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Innymi słowy, im dłużej popracujemy, tym wyższą emeryturę dostaniemy.

To nie koniec zmian. Od 1 stycznia 2023 r. pracodawca będzie musiał udostępnić swoim pracownikom wykaz stanowisk pracy, które są objęte emeryturami pomostowymi. Będzie musiał też poinformować o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, nie zostanie umieszczone w wymienionym wykazie, to od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy – informuje ZUS.

Nowe uprawnienia PIP-u

Nowe przepisy oznaczają też nowe uprawnienia tego urzędu. PIP będzie kontrolować wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Inspektorzy pracy będą też mogli nakazać pracodawcy, aby umieścił pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

REKLAMA

Zgodnie z nowymi przepisami ZUS będzie musiał zawiesić postępowanie w sprawie emerytury pomostowej, gdy przed PIP-em będzie się toczyć postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze.

Zawieszenie postępowania przez ZUS nastąpi, gdy postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji będzie mogło wpłynąć na ustalenie prawa do emerytury pomostowej – informuje ZUS. Podjęcie postępowania w sprawie emerytury pomostowej, zawieszonego w wyniku postępowania toczącego się przed PIP-em, nastąpi po jego zakończeniu – czytamy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA