REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Druga kadencja Adama Glapińskiego w NBP. Posłowie podjęli decyzję

Druga kadencja Adama Glapińskiego na fotelu szefa NBP stała się faktem. W czwartek posłowie przegłosowali wybór obecnego prezesa na drugą kadencję.

12.05.2022
19:01
Druga kadencja Adama Glapińskiego w NBP. Posłowie podjęli decyzję
REKLAMA

Do głosowania w Sejmie nad kandydaturą doszło w czwartek po południu. Niemal dokładnie pięć miesięcy od złożenia wniosku przez prezydenta Andrzeja Dudę.

REKLAMA

Działając na podstawie art. 227 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wnioskuję o powołanie Pana prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego

– napisał w styczniu Andrzej Duda.

Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała wniosek prezydenta o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję miesiąc temu. Tego samego dnia Sejm miał przegłosować wybór, ale w ostatniej chwili sprawa spadła z porządku obrad. W czwartek 12 maja już wszystko przebiegło zgodnie z planem i profesor Glapiński został po raz kolejny wybrany na kolejną kadencję.

Prezes Narodowego Banku Polskiego jest wybierany raz na sześć lat. Nie może pełnić funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Kandydata wskazuje Prezydent RP, a po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Sejm głosuje nad wyborem. Obowiązki nowy prezes obejmuje po złożeniu przysięgi w obecności posłów w Sejmie.

Ekonomiści naciskali na szybki wybór szefa NBP

Wojna w Ukrainie, miliony uchodźców, koronawirus, inflacja, wahania złotówki, rosnące stopy procentowe, sankcje na Rosję, drożyzna. Trudno się dziwić, że ekonomiści apelowali, by przyspieszyć wybór prezesa NBP. 

Aby uspokoić nastroje w tym bardzo niepewnym czasie, trzeba teraz jak najszybciej doprowadzić do wyboru prezesa NBP – mówi Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

Jego zdaniem przez Polską, polskim biznesem i gospodarstwami domowymi stoi wiele wyzwań. Nikt tymczasem nie ma pojęcia, co będzie tak naprawdę działo się za miesiąc.

Obecna kadencja prof. Adama Glapińskiego na stanowisku szefa NBP upływa 21 czerwca 2022 roku. Prezydent Andrzej Duda już w styczniu zawnioskował jednak do marszałek Sejmu o powołanie go na drugą kadencję w tej roli. 

Wniosek o powołanie Adama Glapińskiego na kolejne sześć lat na stanowisku prezesa NBP jest opublikowany na stronach internetowych Sejmu. 

Pierwsza kadencja Adama Glapińskiego

Średnia inflacja CPI w czasie kadencji prezesa A. Glapińskiego wyniosła 2,9 proc. i była zgodna ze średniookresowym celem NBP (2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc.).

Wobec podwyższonej inflacji, a jednocześnie przy korzystnej koniunkturze, NBP zacieśnia politykę pieniężną. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa referencyjna NBP wzrosła o 4,4 pkt proc., do 4,5 proc.

W trakcie kadencji prezesa Adama Glapińskiego PKB w Polsce wzrósł o 23 proc., pomimo że polska gospodarka w tym okresie musiała się zmierzyć z globalnym kryzysem pandemicznym. W tym samym czasie PKB w strefie euro wzrósł o 7 proc.

Szybki rozwój gospodarczy Polski w latach 2016-2021 pozwolił na wyraźną poprawę sytuacji finansowej polskich rodzin. Bezrobocie spadło w tym okresie o połowę (stopa bezrobocia obniżyła się z 6,3 proc. w II kw. 2016 r. do 2,9 proc. w IV kw. 2021 r.) i jest teraz najniższe (obok Czech) w UE, a wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na solidnym poziomie (łącznie od II kw. 2016 r. realne płace wzrosły o 26 proc.).

Dzięki polityce NBP Polska przeszła łagodniej przez globalny kryzys pandemiczny. W reakcji na kryzys NBP m.in. obniżył stopy procentowe i rozpoczął skup aktywów, co umożliwiło działania fiskalne wspierające gospodarkę, zapewniając jednocześnie niski koszt tych działań dla podatników.

NBP za kadencji prezesa A. Glapińskiego zwiększyło poziom rezerw walutowych o 55,8 mld USD (od czerwca 2016 r. do grudnia 2021 r.), które na koniec 2021 r. osiągnęły równowartość 166 mld USD.

NBP istotnie zwiększył także zasób złota, co przyczynia się do obniżenia ryzyka finansowego. W latach 2018–2019 NBP zakupił 125 ton złota, zwiększając zasób kruszcu do około 230 ton.

Zysk NBP za 2021 r. był najwyższy w historii i wyniósł blisko 11 mld zł. W efekcie wpłaty do budżetu za kadencji prezesa A. Glapińskiego wyniosą łącznie – uwzględniając planowaną wpłatę z zysku za 2021 r. – 43,4 mld zł.

NBP wspiera niezakłócony obrót gotówkowy w Polsce mimo silnych szoków. Zarówno wybuch pandemii, jak i wojny w Ukrainie, spowodowały silny i nagły wzrost zapotrzebowania na gotówkę. W obydwu przypadkach NBP dostarczał zwiększone ilości gotówki, co pozwoliło uniknąć paniki bankowej.

NBP zapewnia także sprawne działanie systemu płatniczego, co umożliwiało niezakłócone dokonywanie płatności i rozliczania transakcji w całej gospodarce, nawet w sytuacjach silnych szoków (pandemia i wojna).  

Kim jest Adam Glapiński?

Prof. Adam Glapiński ukończył Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (1968), a następnie studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1972). W tym samym roku odbył staż w Banque de France w Paryżu. Doktoryzował się, a w 2004 habilitował się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od 1974 związany zawodowo z macierzystą uczelnią jako nauczyciel akademicki, doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Jest obecnie kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Był także wykładowcą w Polskiej Akademii Nauk (1978–1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku (1986–1989), University of Colorado at Boulder (1993–1998), United States Business and Industrial Council na University of Missouri i na University of Kansas (1996), Institut Superieur de Gestion (1994–2005) i w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (2004–2007). W 1988 otrzymał stypendium Societe Historique et Litteraire Polonaise w Paryżu.

W latach 80. działał w podziemnej „Solidarności”, w stanie wojennym był współprzewodniczącym podziemnej „Solidarności” SGPiS. W 1989 był jednym z założycieli Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne, członkiem Komitetu Obywatelskiego w Warszawie oraz Sztabu Wyborczego „S” w „Niespodziance”.

W 1990 był współzałożycielem Porozumienia Centrum i warszawskiego oddziału Kongresu Liberalno-Demokratyczny (KLD). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PC w latach 1991–1993. W 1991 zajmował stanowisko ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.

W 1991 z listy POC jako kandydat Porozumienia Centrum został wybrany na posła I kadencji. W rządzie Jana Olszewskiego pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. W 1997 z ramienia Ruchu Odbudowy Polski uzyskał mandat senatora IV kadencji . W Senacie był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej.

Wchodził w skład parlamentarnej Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski. Był później przewodniczącym rad nadzorczych: Banku Rozwoju Eksportu (1992), Centralwings Nowy Przewoźnik (2007) oraz KGHM Polska Miedź (2007). W latach 2007–2008 był prezesem zarządu – dyrektorem generalnym Polkomtela.

W latach 1993–2001 kierował Instytutem Wolności Ekonomicznej i Politycznej. Był członkiem kapituły nagrody „Teraz Polska” (kadencje 2006–2009 i 2009–2012). Jest członkiem International Joseph A. Schumpeter Society (od 2002) oraz European Society for the History of Economic Thought (od 2007).

W 2009 został jednym z dwóch doradców ekonomicznych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2010 prezydent Lech Kaczyński ogłosił swoją decyzję o powołaniu go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję.

REKLAMA

29 lutego 2016 prezydent Andrzej Duda na wniosek prezesa NBP Marka Belki powołał go na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.


REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA