REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

Doskonałe wieści dla emerytów. Waloryzacja świadczeń będzie wyższa niż myślał rząd

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło realnie o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło w 2019 r. 4918,17 zł brutto – podał we wtorkowym komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

11.02.2020
12:51
ZUS emerytura
REKLAMA

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2019 r. wyniosło 5198,58 zł brutto przy wzroście rok do roku o 6,9 proc. Kwartał do kwartału był to wzrost o 5,4 proc. Na taki wynik wpływ miał fakt, iż w grudniu płace urosły do najwyższego poziomu w historii. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 2019 r. 5169,06 zł i było o 6,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Podane we wtorek dane o wzroście wynagrodzeń wpłyną na wysokość waloryzacji rent i emerytur.

REKLAMA

Wzrost wynagrodzeń ważny dla emerytów

Obowiązek ogłaszania wzrostu wynagrodzeń najpóźniej do siódmego dnia roboczego lutego wynika z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wzrost wynagrodzeń wraz z publikowanymi do końca stycznia danymi o średniorocznej inflacji są potrzebne do wyliczenia marcowej waloryzacji rent i emerytur. GUS w połowie stycznia podał, że średnioroczny wzrost cen i towarów usług w 2019 r. wyniósł 2,3 proc.

Aby otrzymać wskaźnik waloryzacji świadczeń należy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla emerytów i rencistów, jeśli jest on wyższy) w poprzednim roku kalendarzowym powiększyć o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja będzie wyższa niż zakładał rząd

Waloryzacja według prognoz rządu miała wynieść 3,24 proc., ale ostatecznie powinna wynieść co najmniej 3,56 proc.

REKLAMA

Przy waloryzacji mieszanej kwotowo-procentowej najniższa emerytura brutto, wynosząca obecnie 1100 zł wyniesie 1200 zł. Seniorzy pobierający 1200 do 1950 zł otrzymają około 70 zł podwyżki. Dla tych, którzy otrzymują dzisiaj 2000 zł brutto podwyżka wyniesie 71,20 zł brutto, dla 2500 zł – 89 zł, dla 3000 zł – 106,80 zł.

Urzędowy komunikat o najniższej emeryturze i rencie oraz dodatku pielęgnacyjnego Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ogłosić najpóźniej siedem dni roboczych przed terminem waloryzacji świadczeń. W tym samym dokumencie podawane są między innymi kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA