REKLAMA
 1. bizblog
 2. Emerytury

Dzisiaj wchodzą ważne zmiany w KRUS. Emerytury rolnicze łatwiej dostępne, absurdalne formalności skasowane

Chcąc przejść na emeryturę, rolnicy nie muszą już zrzekać się praw do ziemi – to najważniejsza zmiana, jaka zaczyna obowiązywać od 15 czerwca. Pozostałe dotyczą wyliczania lat składkowych i nieskładkowych oraz zbiegów ubezpieczeń w KRUS i ZUS-ie. Wszystkie są korzystne dla ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

15.06.2022
9:23
Dzisiaj wchodzą ważne zmiany w KRUS. Emerytury rolnicze łatwiej dostępne, absurdalne formalności skasowane
REKLAMA

Od środy emerytury dla ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą wypłacane na nowych zasadach. Przede wszystkim prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości nie będzie już uzależnione od zbycia gospodarstwa – przewiduje najważniejsza ze zmian wchodzących w życie od 15 czerwca.

REKLAMA

Zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami ubezpieczony w KRUS może przejść na emeryturę pod warunkiem, że:

 • osiągnie wiek emerytalny: 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
 • opłacał składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe co najmniej 25 lat
 • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

Ten ostatni warunek w praktyce oznacza, że aby otrzymać świadczenie z KRUS-u, trzeba ziemię sprzedać lub wydzierżawić na co najmniej 10 lat albo przekazać dzieciom.

undefined

Podstawowa składka miesięczna jest w KRUS jest o wiele niższa niż w ZUS-ie i wynosi 108 zł miesięcznie (gospodarstwa do 50 ha), ale też świadczenia są o wiele niższe. Z danych GUS wynika, że przeciętna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w 2021 r., wzrosła o 3,8 proc. do 1428,84 zł. Składka w ubiegłym roku wahała się od 97 zł w pierwszym kwartale do 101 zł pod koniec roku.

Rolnicy emeryci dalej mogą pracować w gospodarstwie

Najważniejsze zmiany dotyczące zmian dla rolników przypomnieli na początku miesiąca wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik.

To jest sprawiedliwość dziejowa dla rolniczych emerytów. Teraz rolnik, tak jak od dawna przedstawiciele innych zawodów, może otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości i dalej pracować w gospodarstwie – przekonywał Henryk Kowalczyk.

Szefowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik przypomniała, że KRUS obsługuje ponad milion ubezpieczonych. Natomiast na czeka 30 tysięcy osób, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę rolniczą.

Pierwsze świadczenie na nowych zasadach zostanie wypłacone już 28 czerwca

– ujawniła prezes KRUS-u.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznych rolników rozwiązują również po ich myśli zbiegi ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Dzięki temu rolnicy nie będą musieli już obawiać się niekorzystnego wpływu przerw w podleganiu ubezpieczeniu nie tylko na świadczenia z KRUS, ale również w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej. Do tej pory podejmowanie działalności gospodarczej, nawet jeśli ubezpieczony prowadził cały czas gospodarstwo rolne, przerywało bieg ubezpieczenia w KRUS.

Dodatkowo znowelizowana ustawa wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim, w tym okresów zastępczych form służby wojskowej sprzed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS.

Zmiany w KRUS. Od 15 czerwca emerytury dla rolników

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, które weszły w życie 15 czerwca:

REKLAMA
 • prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego
 • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego
 • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS
 • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty
 • rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej
 • rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników-emerytów
 • turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA