REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Wydłużony termin rozliczenia podatku dochodowego. Firmy dostały dodatkowe trzy miesiące

Do końca czerwca z fiskusem za zeszły rok mogą rozliczyć się spółki kapitałowe. Ministerstwo Finansów przypomina, że czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. został przełożony z 31 marca na 30 czerwca 2022 r.

18.05.2022
15:52
Rozliczenie podatkowe za 2021 r. Spółki dostały dodatkowe trzy miesiące
REKLAMA

Informacja ta dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Ministerstwo finansów wskazuje, że do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

REKLAMA
  • Złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB).
  • Złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).
  • Wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Przypomnijmy, że płatnikami podatku CIT są przede wszystkim wszystkie osoby prawne, czyli między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i spółki kapitałowe. Oprócz tego CIT płacą m.in. podatkowe grupy kapitałowe, spółki komandytowe i niektóre spółki jawne, ale także wspólnoty mieszkaniowe czy placówki oświatowe.

undefined

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczenie podatników CIT następuje do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i także w tym terminie należy wpłacić podatek. Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to rozliczenie składa do 31 marca następnego roku.

W trakcie roku podatkowego nie składa się deklaracji podatkowych, a jedynie wpłaca zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

REKLAMA

Standardowa stawka CIT to 19 proc. podstawy opodatkowania, ale część firm może załapać się na stawkę 9 proc. Taką preferencyjną stawką są opodatkowane dochody – poza zyskami kapitałowymi – małych podatników i firm w pierwszym roku podatkowym. Mali podatnicy to ci, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA