REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Kontrowersyjne przywileje dla rekrutów i wojskowych. Pracodawcy wściekli na posłów za nową ustawę

Ustawa o obronie ojczyzny została zaprezentowana zaledwie kilka dni temu. Mało kto zapoznał się z nią szczegółowo, a okazuje się, że nowe przepisy będą mieć ogromne znaczenie dla pracowników i pracodawców.

26.11.2021
8:09
Kontrowersyjne przywileje dla rekrutów i wojskowych. Pracodawcy wściekli na posłów za nową ustawę
REKLAMA

Przedsiębiorcy oburzeni są tym, że kolejny raz dokonuje się regulacji rynku pracy bez jakichkolwiek konsultacji. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, co jest bardziej niż prawdopodobne, to pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, który przeszedł dobrowolne szkolenie wojskowe.

REKLAMA

Ustawa o obronie ojczyzny zakłada m.in. dwuletni okres ochronny w miejscu pracy dla rekrutów i preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej osób, które przejdą szkolenia wojskowe.

Certyfikat z poligonu zamiast dyplomu

Zakaz 24-miesięcznego zwalniania z pracy rekrutów to pomysł kontrowersyjny, bo jeżeli pracownik jest mierny, niesumienny i nieprzydatny, to pracodawca będzie musiał go utrzymywać mimo minimalnej efektywności jego pracy. Nie wiemy także co się stanie z pracownikiem jeżeli jego stanowisko pracy zostanie zlikwidowane lub jeżeli ogólnie cała firma upadnie. Również preferencja rekrutów przy zatrudnianiu w administracji budzi pewne zastanowienie. Na co więc będziemy teraz stawiać? Na certyfikaty ze szkoleń militarnych czy na realne kompetencje pracowników?

– mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, która jest największą tego typu organizacją w Polsce, poprosiła o opinie ekspertów. Ci są zgodni: to projekt, który wprowadza preferencje i ochronę na rynku pracy w konkretnej grupie społecznej. Będzie ona mieć przywileje, które nie zostały jej nadane według kryterium kompetencji.

Przy napiętej sytuacji na rynku pracy, borykającego się z niewystarczającą ilością rąk do pracy, odpływ młodej, wykwalifikowanej kadry będzie bolesny i może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu firm. Wprowadzenie 24–miesięcznej ochrony zatrudnienia dla pracowników – rekrutów to kolejne obciążenie kosztowe i organizacyjne dla pracodawców, szczególnie tych małych i średnich. Konieczność zorganizowania zastępstwa, dodatkowa rekrutacja, wdrożenie do pracy nowego pracownika, utrata na długi okres unikalnych kompetencji to realne dodatkowe koszty dla firmy

– stwierdza Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Ustawa o obronie ojczyzny wywoła wstrząśnie rynkiem pracy

Hanna Mojsiuk. podkreśla, że przedsiębiorcy popierają unowocześnianie armii, ale zwiększenie o 140 tysięcy osób jej składu w obliczu problemów demograficznych i problemów z rynkiem pracy to bardzo ambitne i karkołomne zadanie.

Jesteśmy zwolennikami silnej armii, ale cały świat stawia na nowoczesne rozwiązania, a my wracamy do przyszłości i przywracamy pobór do wojska. Przedmiotowa ustawa w wielu punktach jest bardzo zaskakująca

– dodaje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Jeśli ustawa o obronie ojczyzny wejdzie w życie w proponowanym kształcie to firmy będą zapewne zmieniały swoje procesy rekrutacji.

Należy zwrócić uwagę, że każda tego typu zmiana, która w jakimś stopniu „zamraża” etat, będzie generowała znaczne koszty po stronie pracodawców. Rekrutacja, kształcenie czy wreszcie wdrożenie pracownika do pracy w danym przedsiębiorstwie to realne pieniądze zaangażowane przez pracodawcę, tym samym pozbawienie pracodawcy możliwości właściwego zarządzania pracownikiem oraz jego pracą może wpłynąć negatywnie na kondycję finansową przedsiębiorstw

– komentuje mec. Łukasz Żak, ekspert rynku pracy Żak Legal Support Office

Przedsiębiorcy obawiają się, że armia zabierze pracowników

Przeciw nowym przepisom protestuje też Konfederacja Lewiatan, skupiająca ponad 4100 firm.

Zdaniem pracodawców wprowadzenie nowych obowiązków powinno odbyć się z poszanowaniem następujących zasad: dobrowolności – przedsiębiorca dobrowolnie podejmuje decyzję o wzięciu udziału w realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych, w czasach pokoju, gdy nie ogłoszono stanu nadzwyczajnego; proporcjonalności – sprawowanie kontroli przez organy administracji rządowej nad realizacją zadań na rzecz sił zbrojnych nie powinno być uciążliwe dla przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności; pełnego wynagrodzenia i odszkodowania – realizacja zadań na rzecz sił zbrojnych nie uzasadnia przymuszania przedsiębiorców do funkcjonowania, w czasach pokoju, ze stratą.

Zasadą powinno być wykonywanie zadań za pełnym wynagrodzeniem oraz pokrywanie ewentualnych szkód, jakie mogą przy tym powstać.

REKLAMA

Obawiamy się, że następstwem wprowadzanych w siłach zbrojnych zmian, nie konsultowanych z przedsiębiorcami, będzie ograniczenie elastyczności rynku pracy. Wielu pracowników zrezygnuje z zatrudnienia w firmach, co będzie szczególnie niebezpieczne w tych branżach, w których już teraz brakuje pracowników. Dodatkowo niepokoją nas proponowane udogodnienia i ochrona rekrutów, pracowników powoływanych do służby wojskowej

– mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ustawa o obronie ojczyzny ma obowiązywać od połowy 2022 roku. Nowa ustawa w założeniu kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Istotnym elementem ustawy jest mechanizm finansowania wojska, jego rozbudowy i pozyskiwania nowego uzbrojenia.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA