REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Spowolnienie gospodarcze stało się faktem. Czy polskie firmy poradzą sobie z dekoniunkturą?

Mimo kryzysu i braku stabilności polscy przedsiębiorcy mają się całkiem dobrze. Ponad połowa z nich zadeklarowała, że w 2022 r. ich sytuacja finansowa nie uległa zmianie, a wręcz poprawiła się względem 2021 r.

23.03.2023
18:48
Spowolnienie gospodarcze stało się faktem. Czy polskie firmy poradzą sobie z dekoniunkturą?
REKLAMA

inFakt Indeks bada kondycję polskiego biznesu. Wskaźnik w 2022 rok wyniósł -19,3 pkt., o 1,5 pkt. więcej niż w pandemicznym 2021 roku. Został opracowany na podstawie odpowiedzi przedstawicieli mikro- i małych firm w „Badaniu Polskiej Przedsiębiorczości”.

REKLAMA

Ankietowanych poproszono o skomentowanie m.in. poziomu satysfakcji z prowadzonego biznesu, łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej. Indeks może przyjmować wartości na skali od -100 pkt. do 100 pkt., gdzie -100 pkt. oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. – równowagę, a 100 pkt. – skrajny optymizm.

Indeks za 2022 rok wyniósł -19,3 pkt. – to wartość nieco wyższa niż w poprzedniej edycji badania. Złożyły się na nią następujące elementy:

  • łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, oceniona na -62 pkt (-2 pkt rdr);
  • zmiana kondycji finansowej firmy w ciągu ostatniego roku, oceniona na -21 pkt (+8,3 pkt rdr);
  • spodziewana kondycja finansowa firmy w ciągu kolejnego roku, oceniona na -19,5 pkt (+4,2 pkt rdr)
  • poziom satysfakcji z prowadzenia własnego biznesu, oceniony na 25,5 pkt (-4,2pkt rdr)
 class="wp-image-2084557"

Składki i podatki nie sprzyjają przedsiębiorcom, ale są i plusy

Przedsiębiorcy od lat uskarżają się na sytuację prawną i działania rządu, które nie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej. Ich zdaniem składki ZUS (56 proc. wskazań) oraz podatki (40 proc.) są zbyt wysokie. Dodatkowo skomplikowane (40 proc.) i stale zmieniające się przepisy (52 proc.) nie ułatwiają życia właścicielom firm.

Odsetek osób, dla których największym obciążeniem jest wysokość podatków spadł tylko o 3 proc. w porównaniu z 2021 r. pomimo tego, że obniżono stawkę pierwszego progu podatkowego do 12 proc. i podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.

Niektórzy potrafią doszukać się plusów i to w najbliższym otoczeniu. Wśród najważniejszych czynników, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie biznesu są przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy (33 proc. wskazań) oraz dobra księgowość (26 proc.). Warto podkreślić, że 2022 r. był rokiem pełnym zawirowań i niejasności podatkowych, tylko 5 proc. badanych zmieniło obsługę księgową.

Satysfakcja przedsiębiorcy i więcej czasu dla rodziny

Większość badanych deklaruje, że prowadzenie własnego biznesu przynosi im satysfakcję (61 proc.). Ten trend utrzymał się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. W dalszej kolejności przedsiębiorcy wskazywali na możliwość poświęcenia się temu, co naprawdę lubią robić (31 proc.) oraz szansę samorealizacji (19 proc.). Zdaniem 18 proc. prowadzenie biznesu pozwala na poświęcanie większej ilości czasu rodzinie niż na etacie czy innej formie zatrudnienia.

Prowadzenie firmy na pewno jest mocno angażujące. Dodatkowo przedsiębiorcy odpowiadają nie tylko za siebie, ale również za pracowników. Jak pokazuje badanie, cenią sobie jednak swobodę jaką daje prowadzenie własnej działalności. Poczucie wpływu na swój biznes i kierunki jego rozwoju daje im wiele satysfakcji – komentuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie.

Korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej

Prawie co piąty ankietowany (17 proc.) wskazał, że jednym z plusów prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość osiągania większych zarobków niż na etacie. 21 proc. respondentów czuje się w tej kwestii niepewnie. Prawie połowa przedsiębiorców ocenia jednak ogólną kondycję finansową swojej firmy dobrze lub bardzo dobrze (45 proc.). Niektórzy badani 36 proc. określa ją jako neutralną.

Za nami okres, który dla przedsiębiorców był bardzo trudny: pandemia, wojna i w konsekwencji wysoka inflacja. Jednak większość z nich poradziła sobie z tą sytuacją. Jeśli znów nie wydarzy się coś nieoczekiwanego, to najprawdopodobniej w 2024 r. gospodarka powinna wrócić na odpowiednie tory – mówi Piotr Juszczyk.

Odpowiedzi badanych wskazują również na pewną stabilizację kondycji finansowej przedsiębiorstw. Ponad połowa 54 proc. zadeklarowała, że w 2022 r. ich sytuacja budżetowa pozostała przynajmniej na tym samym poziomie co rok wcześniej. W przypadku 34 proc. przedsiębiorców pogorszyła się, a dla kolejnych 12 proc. pogorszyła się zdecydowanie.

Jak poradzi sobie twoja firma? Przedsiębiorcy nie są optymistami

Niektórzy respondenci nie byli jednak optymistycznie nastawieni na przyszłość. Ich zdaniem w 2023 r. trudno będzie utrzymać stabilność finansową. Ponad 44 proc. przedsiębiorców uważa, że kondycja finansowa ich firmy pogorszy się, 28 proc., że pozostanie bez zmian. Tylko 14 proc. spodziewa się, że będzie osiągać wyższe dochody.

REKLAMA

Zdecydowana większość przedsiębiorców (69 proc.) nie oczekuje żadnych pozytywnych dla siebie zmian przepisów w 2023 r. Co więcej, 80 proc. badanych jest przekonanych, że działania rządu zdecydowanie utrudnią im pracę w bieżącym roku. 

W celu pozyskania informacji do Indeksu przeprowadzono badanie ankietowe wśród przedsiębiorców w styczniu 2023 r. na grupie 301 osób (przedstawiciele mikro i małych firm). Udzielając odpowiedzi na pytania, respondenci posługiwali się pięciostopniową skalą ocen. Waga 1,0 dla wariantu bardzo pozytywnego, waga 0,5 dla wariantu umiarkowanie pozytywnego, waga 0 dla wariantu neutralnego, waga -0,5 dla wariantu umiarkowanie negatywnego oraz waga -1,0 dla wariantu bardzo negatywnego.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA