REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Przedsiębiorcy mają się lepiej niż rok temu. Najbardziej boją się korupcji i podatków

Trzy najważniejsze bariery rozwojowe dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie zmieniają się od lat – są to wysokość podatków, koszty pracy oraz obciążenia biurokratyczne. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem przedsiębiorcy bardziej skarżą się na wysokość podatków, koszty pracy, przepisy prawne, konkurencję, niską rentowność, korupcję, czynniki makroekonomiczne (np. wysokość stóp procentowych, kursy walut). To wnioski z najnowszego raportu Banku Pekao S.A.

29.08.2022
14:12
Przedsiębiorcy mają się lepiej niż rok temu. Najbardziej boją się korupcji i podatków
REKLAMA

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych i Średnich Firm (MMŚF) mierzący nastroje przedsiębiorców wyniósł w badanym okresie 93,9 pkt. To lepiej niż w poprzednim badaniu, ale do rekordowego wyniku 102,6 pkt. w 2019 roku wciąż brakuje.

REKLAMA

Zaobserwowano duży wzrost wskaźnika w województwach: lubuskim (+4,61 pkt.), warmińsko-mazurskim (+4,30 pkt.), podlaskim (+3,75 pkt.) oraz wielkopolskim (+3,45 pkt.). Przedsiębiorcy lepiej oceniają stan polskiej gospodarki oraz ogólnie sytuację w swojej branży.

Minął ponad rok od publikacji poprzedniej edycji raportu Banku Pekao dotyczącego kondycji mikro, małych i średnich firm. Ubiegłoroczna odsłona stanowiła portret sektora MMŚP pogrążonego w kryzysie związanym z pandemią. Po osiągniętym w 2019 roku rekordowym wyniku 102,6 pkt. (na skali 50-150 pkt), rezultat za 2020 r. spadł poniżej neutralnego progu 100 pkt. i wyniósł jedyne 91,4 pkt.

Gospodarka po początkowym okresie szoku i gorączkowego dostosowywania się do nowej rzeczywistości, mogła zacząć nadrabiać straty dopiero w kolejnym roku.

I rzeczywiście, Ogólny Wskaźnik Koniunktury za rok 2021 miał, wedle estymacji zawartych w ubiegłorocznym raporcie, osiągnąć wartość 94,5 pkt. Faktyczny wynik – 93,9 pkt – jest potwierdzeniem słuszności tych prognoz, ale jednocześnie sygnałem, że sektor MMŚP w Polsce nie znajduje się w najlepszej kondycji.

Najlepszą koniunkturę w skali kraju odnotował sektor budowlany

Przedsiębiorcy nieco bardziej optymistycznie spoglądają jednak w przyszłość – Ogólny Wskaźnik Koniunktury na kolejne 12 miesięcy wyniósł 95,7 pkt., podczas gdy za ostatnie 12 miesięcy (przedsiębiorcy porównują dzisiejszą sytuację do tej sprzed roku) wyniósł zaledwie 92,0 pkt.

Najnowsze wydanie raportu Banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce w latach 2021-2022 to opracowanie poruszające szereg istotnych dla sektora MMŚP tematów: wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń, a także oczywiście inflacja.

Wszelkie dane statystyczne zawarte w opracowaniu można wygodnie przeanalizować, zarówno na szczeblu regionów, jak i podregionów, z podziałem na branże czy wielkość firm.

Najlepszą koniunkturę w skali kraju odnotował sektor budowlany, najgorszą natomiast – handlowy, który wciąż najdotkliwiej odczuwał wszelkie konsekwencje związane z pandemicznymi regulacjami i ograniczeniami

– czytamy w raporcie.

Średnie firmy radzą sobie lepiej

Utrzymuje się obserwowana od kilku lat korelacja pomiędzy wielkością firmy a jej statystycznym Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury. Najlepiej radzą sobie średnie firmy, które jako jedyne, wybiły się powyżej neutrum, uzyskując 101,6 pkt. W przypadku małych firm jest to 94,4 pkt., a mikrofirm – 93,8 pkt. 

W momencie opracowywania raportu ankietowani przedsiębiorcy przejawiali optymizm odnośnie nadchodzącego roku. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, zmienia się bardzo dynamicznie.

Trudna sytuacja zawsze może być postrzegana jako wyzwanie prowadzące do wypracowania nowych rozwiązań. Dlatego tym bardziej doceniamy udział tak licznej grupy przedsiębiorców w opracowaniu raportu

– mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, zarządzająca Pionem Bankowości Przedsiębiorstw.

Wzrost popytu daje nadzieję

Tradycyjnie raport posiada, oprócz części ogólnej, także część poświęconą tematowi specjalnemu. Tym razem brzmi on: „Sinusoida nastrojów – w cieniu kolejnych wyzwań”. Tytuł nawiązuje do rozrastającego się katalogu czynników negatywnie wpływających na gospodarkę, wzrost niepewności panującej wśród przedsiębiorców oraz zaniepokojenie pracowników.

REKLAMA

Rosnąca amplituda owej sinusoidy to wynik między innymi rosnącej inflacji, podwyżek stóp procentowych i zmian na rynku pracy. Autorzy raportu przeprowadzili prawie 7 tys. rozmów z przedsiębiorcami, każdemu zadając taki sam zestaw pytań, np. o presję na zwiększenie wynagrodzeń ze strony pracowników albo o plany na przyszłość.

Najczęściej wskazywanym sukcesem przedsiębiorstwa był sam fakt przetrwania. Obecnie, kondycję firm kształtują przede wszystkim nagłe wzrosty cen produktów, jak i surowców – nadzieję daje natomiast zauważalny wzrost popytu w większości branż.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA