REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki

Wchodzi najbardziej uciążliwa zmiana podatkowa od lat. Powitajcie plik kontrolny JPK_V7

Miał wejść w życie już 1 lipca 2020 r. Ale wiadomo: pandemia. Ministerstwo Finansów wyznaczyło więc nowy termin na 1 października, „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników”. Chociaż wśród nich z pewnością nie brakuje tych, którzy z nową strukturą podatku VAT nie mieliby najchętniej nic wspólnego.

30.09.2020
8:55
Plik JPK V7 zmieni podatkową rzeczywistość nie do poznania
REKLAMA
REKLAMA

Ministerstwo Finansów przekonuje, że nowy plik kontrolny JKP_V7 zdecydowanie ułatwi podatkowe rozliczanie przedsiębiorcom. To połączenie dotychczasowego pliku JPK obejmującego ewidencję i obecnie składanych deklaracji VAT. JPK_V7, który ma zacząć obowiązywać już od 1 października, będzie dokumentem elektronicznym składającym się z dwóch części: zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży oraz tej deklaracyjnej, która zawierać będzie dane umieszczane do tej pory w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. 

Ale wprowadzenie nowego JKP_V7 to nie tylko proste połączenie dotychczasowych dokumentów, ale też nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Wszystko w jednym celu: żeby zwiększyć efektywność kontroli podatkowych i tym samym wyeliminować szarą strefę.

Termin 1 października dotyczy wszystkich podatników VAT: zarówno dużych przedsiębiorców, jak i średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorców.

Plik JPK_V7, czyli rozliczenie co miesiąc, czy co kwartał?

Jedyne rozróżnienie nowego pliku JPK dotyczy czasu rozliczenia, na jaki zdecydował się dany przedsiębiorca. Jeżeli ma to być robione co miesiąc - wtedy obowiązuje plik JKP_V7M. Z kolei dla tych, którzy wolą rozliczanie co kwartał pozostaje plik JKP_V7K. W jednym i drugim przypadku termin złożenia ustanowiono do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Miesięczny JPK zawiera i ewidencje i deklaracje. Z kolei kwartalny plik za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną, a za za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną. Z tym, że ta ostatnia obejmuje cały okres rozliczeniowy, czyli trzy miesiące.

Grupowanie produktów JKP_V7 oznacza bałagan na starcie

Największe kontrowersje budzi konieczność grupowania. Oznaczenia GTU z 13 grup towarów i usług wrażliwych trzeba umieszczać w części ewidencyjnej JKP_V7 - dla każdej faktury z osobna. Znajomość wszystkich kodów bardzo się przyda. Niekiedy będzie tak, że trzeba będzie oznaczać po kilkanaście na jednym dokumencie. Ma to dotyczyć sprzedaży dokonanej po 30 września. Niestety, żeby dobrze wypełnić odpowiednie kody trzeba będzie opierać się na jednym przepisie prawa, a na kilku. Chodzi o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, Nomenklaturę Scaloną, ustawę o VAT (załącznik nr 15 zawiera wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności), czy ustawę o podatku akcyzowym. W niektórych przypadkach będzie trzeba też opierać się o kryteria prawa farmaceutycznego. 

Wykaz wszystkich 13 oznaczeń GTU:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich,
 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego i pozostałych olejów,
 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
 • GTU_05 – dostawy odpadów – tylko te określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

JPK_V7. Oznaczyć musisz nie tylko towary, ale i transakcje

Wprowadzenie nowego pliku JPK_V7 oznacza, że trzeba będzie nauczyć się nie tylko prawidłowego oznaczania towarów i usług, ale też rodzaju przeprowadzonej przy tej okazji transakcji. W tym celu wprowadzono nowe symbole:

 • TP - transakcja z podmiotami powiązanymi,
 • SW - sprzedaż wysyłkowa,
 • FP - faktura do paragonu,
 • RO - transakcje dotyczące m.in. raportu fiskalnego,
 • WEW - transakcje dotyczące dokumentu wewnętrznego opodatkowania,
 • MPP - mechanizm podzielonej płatności
 • TT_WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
 • TT_D - dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • MR_T - świadczenie usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
 • MR_UZ - dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.
REKLAMA

Najpierw resort finansów chciał bardzo ostro traktować wszystkich tych. którzy w nowym pliku JPK_V7 popełnialiby jakieś błędy. Pierwotnie zakładano, że każda taka omyłka będzie obłożona karą finansową w wysokości 500 zł. Podatnik ma 14 dni na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Można w tym czasie skorygować ewidencje albo złożyć oddzielne wyjaśnienia. Po apelach od przedsiębiorców, że taka kara jest jednak zbyt surowa przy wprowadzaniu całkiem nowego instrumentu podatkowego. Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić zasady weryfikacji plik JPK V7. Karanie ma być stosowane przez organ podatkowy fakultatywnie.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA