REKLAMA
  1. bizblog
  2. Technologie
  3. Zakupy

Padł zbliżeniowy rekord. Tylu kart i terminali w Polsce jeszcze nie było

Już 35 mln szt. kart wydanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe (wzrost o 330 tys. szt.). Udział w rynku tego typu kart osiągnął rekordowy poziom 84,8 proc. (w poprzednim kwartale wynosił 84,1 proc.) – podał Narodowy Bank Polski w poniedziałek.

01.07.2019
18:05
Rekordowa liczba kart zbliżeniowych
REKLAMA

Z danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych wynika, że w Polsce było 822 tys. terminali akceptujących transakcje zbliżeniowe, co oznacza, że udział tego typu urządzeń osiągnął poziom 100 proc. - czytamy w "Informacji o kartach płatniczych – I kwartał 2019 r."

REKLAMA

Średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 53 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik ten wynosił 56 zł, czyli po raz kolejny przekroczył granicę 50 zł. Wzrost średniej wartości transakcji w dłuższym okresie świadczy, że powszechność wykorzystywania funkcji zbliżeniowej odnosi się nie tylko do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), lecz także do płatności na wyższe kwoty, powyżej której wymagane jest podanie kodu PIN.

Zobacz także

Płaciliśmy i wydawaliśmy mniej niż przed świętami

W I kw. 2019 r. znajdowało się na rynku 41,3 mln kart płatniczych, o 61 tys. więcej niż w grudniu 2018 r. (+0,1 proc.). Najliczniejszą kategorią są karty debetowe (79,2 proc.). Ich liczba wzrosła o 152,1 tys. (0,5 proc.) do 32,7 mln szt. Karty kredytowe mają 14,2-proc. udziału w rynku, a ich łączna liczba spadła o 8,5 tys. (-0,1 proc.) do 5,87 mln szt.

Przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 1,4 mld transakcji (spadek o 3 proc.) o łącznej wartości 175,7 mld zł (spadek o 8 proc.). Pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej opiewała średnio na 125 zł (w poprzednim kwartale 132,7 zł).

Transakcji bezgotówkowych było 1,25 mld (spadek o 2 proc.) i stanowiły one 88,7 proc. wszystkich operacji dokonanych kartami. Pozostałe 11,3 proc. to transakcje gotówkowe: wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe (cash back).

Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 79,8 mld zł (spadek o 9 proc.). Średnia płatność bezgotówkowa opiewała na 64 zł (spadek z 69 zł).

Coraz więcej terminali

Liczba POS-ów w I kw. wzrosła o 35,8 tys. do 822 tys. (wzrost, 5 proc.). NBP podkreśla, że od końca grudnia 2017 r. przybyło 189 tys. urządzeń.

Liczba akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do 356,3 tys. (wzrost o 5 proc.). Odnotowano także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec marca 2019 r. było ich 590,5 tys. o 27,9 tys. (5 proc.) więcej niż w poprzednim kwartale.

Agenci rozliczeniowi w I kw. 2019 r. zrealizowali ponad 1,2 mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 76,4mld zł. W I kw. 2019 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji była mniejsza niż w kwartale poprzednim. Odnotowano w odniesieniu do liczby spadek o 2 proc. oraz w odniesieniu do wartości spadek o 8 proc.

Odmienną kategorią płatności bezgotówkowych obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych są płatności w internecie. W I kw. 2019 r. kartami płatniczymi zrealizowano w sieci 24 mln transakcji, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznaczało spadek o 1 proc. Łączna wartość transakcji w internecie opiewała na 3,2 mld zł, czyli była o 65 mln zł niższa niż w kwartale poprzednim. Odnotowano zatem spadek na poziomie 2 proc.

Coraz mniej bankomatów

REKLAMA

W I kw. 2019 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o 217 urządzenia (spadek o 1 proc.). W Polsce na koniec marca 2019 r. było 22 668 bankomatów. Transakcji wypłat z bankomatów było 149,1 mln (spadek o 9,5 mln i 6 proc.). Spadł także wskaźnik liczby wypłat realizowanych w przeliczeniu na jeden bankomat z 75 do 73. Łączna wartość wypłat wyniosła 78,9 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 7 proc. Średnia wypłata w bankomacie wynosiła 529 zł i była niższa niż w kwartale poprzednim (535 zł).

Placówek handlowo-usługowych, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej, było 211,4 tys. Ich liczba zwiększyła się o 13,9 tys. (7 proc.). W I kw. 2019 r. klienci dokonali 4,5 mln wypłat sklepowych, czyli o 73,3 tys. więcej niż w kwartale poprzednim, co stanowi wzrost o 2 proc. Łączna wartość wypłat sklepowych wyniosła 535,5 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 6,2 mln zł (+1 proc.). Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 120 zł (w poprzednim kwartale 121 zł).

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA