1. bizblog
  2. Biznes

Kredyt firmowy receptą na rozwój firmy. Tylko trzeba wybrać odpowiedni do swoich potrzeb

Lokowanie produktu

Zachowanie płynności finansowej, przy stałej presji kryzysu energetycznego i inflacji, to dla wielu firm w Polsce obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. Pomocna w tym względzie może być szeroka oferta kredytów firmowych od Santander Bank Polska. Są takie na bieżącą działalność, takie które mogą pokryć nieprzewidywane wydatki a także kredyty obrotowe. Do tego dochodzi jeszcze bogata oferta dla rolników. Do wyboru, do koloru.

02.12.2022
10:51
kredyt-firmowy-Santander-Bank-Polska

Są różne sposoby na ciężkie czasy. Jedni wolą przeczekać, przy okazji niezbyt wychylając się. Drudzy z kolei uważają, że właśnie kryzys jest najlepszym okresem na inwestowanie i tzw. ucieczkę do przodu. Tę zaś wspierają różne instrumenty finansowe. Tak jak w przypadku Santander Bank Polska, który przygotował dla swoich firmowych klientów bardzo bogatą ofertę kredytową.

Największą zaletą kredytu dla firm w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska jest jego odnawialność. To oznacza, że każda spłata nawet części linii, uwalnia jej środki do kolejnego wykorzystania - tłumaczy Santander.

Kredyt na bieżącą działalność

Santander Bank Polska proponuje m.in. kredyt firmowy na bieżącą działalność. Można wybrać wśród czterech dostępnych opcji. Pierwszą jest Kredyt Biznes Ekspres: do 500 tys. zł. Przyznawany jest na dowolny cel związany z bieżącą lub inwestycyjną działalnością firmy. Okres kredytowania można maksymalnie rozciągnąć do  pięciu lat, a oprocentowanie jest stałe lub zmienne. Drugą możliwością jest Kredyt Biznes Ekspres EBI, udzielany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tutaj mamy do czynienia z kolei z preferencyjnym oprocentowaniem i możliwością zabezpieczenia stopy procentowej. Też do 500 tys. zł, a okres kredytowania musi być dłuższy od 2 lat i krótszy od 5.

Kolejną propozycją od Santander Bank Polska jest firmowy kredyt w rachunku bieżącym, z myślą o nieprzewidywanych wydatkach. Okres kredytowania w tym przypadku wynosi od 12 miesięcy do 3 lat, z możliwością automatycznego odnawiania, maksymalnie do 20 lat. W odróżnieniu od dwóch pierwszych propozycji kredytowych, ten w rachunku bieżącym można zaciągnąć nie tylko w złotówkach, ale też w euro, dolarze amerykańskim, franku szwajcarskim i funcie brytyjskim. Jest jeszcze kredyt obrotowy, który ma pomóc zachować firmie płynności finansową. Okres kredytowania jest jednak tutaj najkrótszy i wynosi 12 miesięcy, w indywidualnych przypadkach do 3 lat.

Kredyt obrotowy może mieć charakter kredytu rewolwingowego – wówczas może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu - podpowiada Santander Bank Polska.

Pożycz pieniądze i opłać swoją inwestycję

Druga kategorią w ofercie kredytowej Santander Bank Polska są kredyty inwestycyjne. Klienci mogą skorzystać z dwóch przygotowanych rozwiązań: kredytu inwestycyjnego i Biznes Ekspres Hipoteka. W pierwszym przypadku pożyczka realizowana jest na rozwój inwestycji. Okres kredytowania wynosi do 15 lat, a kwota kredytu stanowi nawet 80-90 proc. wartości netto inwestycji. Z kolei Biznes Ekspres Hipoteka to nic innego, jak pożyczka hipoteczna, którą można przeznaczyć na dowolny cel w tym też na cel inwestycyjny (z wyjątkiem budowy, rozbudowy oraz zakupu nieruchomości, która miałaby stanowić zabezpieczenie tego kredytu). Również w tym przypadku oprocentowanie wyliczane jest za każdym razem indywidualnie. W ramach tego kredytu, którego okres liczony jest maksymalnie do 15 lat, można pożyczyć nawet do 3 mln zł, o ile kredytobiorca ma konto w Santander Bank Polska od minimum pół roku i ma nieruchomość, która stanowi obowiązkowe zabezpieczenie tego kredytu.

Inną propozycją od Santander Bank Polska są gwarancje i poręczenia spłaty kredytów. Gwarancje de minimis z BGK stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, na poziomie nie większym niż 80 proc., udzielonego w złotówkach, z którego finansowana jest bieżąca działalność gospodarcza. Dla kredytów na działalność bieżącą to do 75 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych - do 120 miesięcy. Z kolei poręczenie POLFUND to poręczenia dla dotychczasowych oraz nowych klientów banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w banku i nie mają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą tego mechanizmu jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez bank.

Poręczenie zwiększa szansę na uzyskanie kredytu lub gwarancji i jest bardzo dobrym zabezpieczeniem spłaty wszystkich rodzajów kredytów będących w ofercie banku, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poręczenia dostępne są również dla kredytów wyrażonych w walucie dla eksporterów uzyskujących wpływy walutowe - informuje Santander Bank Polska.

Specjalna oferta dla rolników

Na tym jednak oferta kredytowa Santander Bank Polska jeszcze się nie kończy. Zupełnie oddzielną kategorią są kredyty dla sektora agro. Możliwych jest w sumie 7 rozwiązań. Pierwszym jest kredyt inwestycyjny ARiMR, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz przetwórstwie żywności. Tą drogą można pozyskać do 5 mln zł dla gospodarstwa rolnego, do 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej i do 16 mln zł dla gospodarstw zajmujących się przetwórstwem. Innym rozwiązaniem jest kredyt klęskowy ARiMR, który oferuje czas kredytowania do 4 lat od daty wystąpienia szkód, z możliwością karencji spłaty kapitału do 18 miesięcy.

Jest jeszcze Agro Grunt, czyli kredyt inwestycyjny, przeznaczony na finansowanie zakupu użytków rolnych oraz gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami. Zainteresowani tą formą finansowego wsparcia mogą liczyć na niski wkład własny (od 10 proc.) i na długi okres kredytowania (do 20 lat). Jest też Agro Budowa - kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem. Tutaj jednak spłacić swoje należności trzeba do 15 lat, ale harmonogram spłaty rat kapitałowych uwzględnia specyfikę produkcji rolnej.

Ofertę dla rolników od Santander Bank Polska uzupełniają dodatkowo: Kredyt Agro Pomostowy - na finansowanie płatności z tytułu podatku VAT dla kredytobiorców realizujących inwestycje finansowane kredytem inwestycyjnym; Agro Produkcja, czyli kredyt obrotowy z możliwością odnowienia, przeznaczony na finansowanie zakupu środków do bieżącej produkcji oraz Agro Inwestycja. To z kolei kredyt dla rolników, umożliwiający zakup stada podstawowego, maszyn i urządzeń. Można się o niego starać już tylko z 15 proc. wkładu własnego, a okres kredytowania jest do 5 i do 10 lat.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Decyzja kredytowa oraz warunki kredytowania zależą od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

*Materiał powstał przy współpracy z Santander Bank Polska.

Lokowanie produktu
Najnowsze
Zobacz komentarze