REKLAMA
  1. bizblog
  2. Media i rozrywka

Zawsze chciałeś robić rządowe spoty, ale nie miałeś jak? Jest okazja, rząd ogłosił przetarg

„Produkcja spotów telewizyjnych i internetowych na potrzeby kampanii społecznych i informacyjnych realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”. Oto przedmiot zamówienia, jakie właśnie ogłosił urząd kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Jest o co się bić, bo KPRM ma do wydania prawie milion złotych.

21.08.2020
15:43
Przetargi rządowe. Rząd ogłosił zamówienie na produkcję spotów telewizyjnych i internetowych
REKLAMA

Spoty mają za zadanie m.in. informować o programach rządowych, w tym prezentować jakie zmiany odczują beneficjenci programów dzięki wejściu w życie poszczególnych rozwiązań

– tłumaczy KPRM w warunkach uczestnictwa w przetargu.
REKLAMA

Umowa będzie opiewała na kwotę 728 tys. zł netto, czyli 895,4 tys. z VAT. Nie ma możliwości składania częściowych ofert – albo na całość, albo w ogóle.

 class="wp-image-1226170"

Pozytywne emocje

„Język komunikacji użyty w spotach powinien być prosty i zrozumiały z jednoznacznym przekazem, nie powinien zawierać zbyt wielu komunikatów. Spoty mają mieć pozytywny przekaz, wzbudzać pozytywne emocje, przykuwać uwagę, być autentyczne i naturalne, nowoczesne i dynamiczne, czytelne i przystępne w odbiorze” – podkreśla KPRM.

Wykonawca będzie musiał wyprodukować spoty w trzech wariantach, a wyboru dokona KPRM: spot o długości do 45 sek. przeznaczony do emisji w telewizji oraz w internecie, spot o długości od 45 do 1:30 min. przeznaczony do emisji w Internecie lub spot o długości od 1:30 do 2:20 min. przeznaczony do emisji w Internecie.

Do wyprodukowania będą cztery rodzaje spotów:

  • przemówienie przed kamerą (z ewentualnym wykorzystaniem tzw. przebitek zamawiającego)
  • spot z udziałem premiera,
  • spot bez udziału premiera,
  • spot z aktorami lub statystami.

Kancelaria Premiera zastrzega sobie „możliwość obecności swoich przedstawicieli na poszczególnych etapach realizacji danych elementów przedmiotu zamówienia, np. na planie zdjęciowym lub w studiu nagraniowym”

Tylko osoby neutralne politycznie

Osoby występujące w spotach powinny przejść casting zorganizowany przez Wykonawcę, przy czym nie mogą to być osoby zaangażowane w dyskurs polityczny

– zaznacza KPRM.

Jak tłumaczy Kancelaria Premiera, podmioty startujące w przetargu mają podać ceny takich elementów składowych produkcji spotu jak lektor, dron, aktor, jazda kamerowa, statysta, korekcja kolorów HD, montaż, przygotowanie pliku emisyjnego, udźwiękowienie, charakteryzacja, kierownik planu, scenograf, dźwiękowiec, operator, oświetlacz, reżyser, transport sprzętu, transport ekipy filmowej, koszty administracyjne.

Termin składania ofert upływa 24 września. Zwycięzca będzie realizował rządowe spoty przez rok od zawarcia umowy albo do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

REKLAMA

„Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne” – czytamy w opisie przetargu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA