REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Ostatni dzień na wysłanie JPK_VAT. Uwaga, skarbówka wprowadziła ważną zmianę

25 listopada mija termin wysłania nowego JPK_VAT. Dobra wiadomość jest taka. że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, resort finansów zrezygnował z automatycznych kary za błędy. I nie wyklucza, że dojdzie do zmian, jeżeli chodzi o kody GTU.

25.11.2020
9:04
Ostatni dzień na wysłanie nowego JPK_VAT. Uwaga, skarbówka wprowadza ważną zmianę
REKLAMA

Wcześniej każda pomyłka w JPK_VAT miała kosztować podatnika 500 zł i wymagać złożenia skrupulatnych wyjaśnień w ciągu kolejnych 14 dni. Dla przedsiębiorców takie rozwiązanie od początku było nie do przyjęcia i zaczęli namawiać ministerstwo na zmiany zdania. I w końcu się udało.

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację poselską Urszuli Nowogórskiej (PSL) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT Jan Sarnowski stwierdził, że kara za błędy w JPK_VAT nie będzie naliczana automatycznie. Zanim podjęte będą jakiekolwiek sankcje finansowe, podatnik ma być najpierw wezwany do skorygowania popełnionych błędów. 

Jan Sarnowski przyznał, że prowadzone są w resorcie obecnie analizy dotyczące „konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU”. Kody GTU to rodzaj nowej klasyfikacji, powiązanej z nowym plikiem JPK_VAT, określającej przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu wyodrębnionych grup.

Rozporządzenie było poddane konsultacjom społecznym. Na ich podstawie zredukowano liczbę pierwotnie proponowanych kodów GTU, a także usunięto po stronie sprzedaży i zakupów adres kontrahenta/dostawcy. Ale to wcale nie znaczy, że kolejne zmiany nie będą dotyczyć kodów GTU. Ministerstwo ma prowadzić w tej sprawie stosowne analizy.

Poznaj kody GTU

Oznaczenia GTU z 13 grup towarów i usług wrażliwych trzeba umieszczać w części ewidencyjnej JKP_V7 – dla każdej faktury z osobna. Przy wyborze najbardziej odpowiedniego kodu najlepiej opierać się na kilku regulacjach, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT, czy ustawa o podatku akcyzowym.

Wykaz wszystkich 13 oznaczeń GTU:

GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich,

GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,

GTU_03 – dostawy oleju opałowego i pozostałych olejów,

GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

GTU_05 – dostawy odpadów – tylko te określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,

GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,

GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,

GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,

GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia dla transakcji JPK_VAT

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza, że trzeba będzie nauczyć się nie tylko prawidłowego oznaczania towarów i usług, ale też rodzaju przeprowadzonej przy tej okazji transakcji. W tym celu wprowadzono nowe symbole:

TP – transakcja z podmiotami powiązanymi,

SW – sprzedaż wysyłkowa,

FP – faktura do paragonu,

RO – transakcje dotyczące m.in. raportu fiskalnego,

WEW – transakcje dotyczące dokumentu wewnętrznego opodatkowania,

MPP – mechanizm podzielonej płatności,

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,

REKLAMA

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA