REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Coś się w sierpniu zacięło… GUS podał dane o produkcji przemysłowej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła rok do roku o 1,5 proc., ale jeśli porównamy ją z wynikiem lipcowym okaże się, że spadek wyniósł prawie 6 proc.

18.09.2020
10:20
polska gospodarka
REKLAMA

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,5 w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, kiedy to notowano spadek o 1,5 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

– podał w piątek GUS.
REKLAMA

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes zakładali wzrost produkcji o 1,8 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadku o 5,6 proc.

Przemysł przestał odrabiać straty

W porównaniu z lipcem produkcja przemysłowa spadła o 5,8. Licząc od stycznia do sierpnia była o 4,5 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy odnotowano wzrost o 4,3 proc.. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja miesiąc do miesiąc wzrosła o 0,6 proc. m/m, a w ujęciu rocznym 1,8 proc.

I nawet przy uwzględnieniu liczby dni roboczych w poprzednim miesiącu widać, że dynamika była niższa w lipcu o miesiącach poprzedzających pandemię, nie wspominając.

Gdzie spadła produkcja przemysłowa?

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w sierpniu odnotowano wzrost produkcji w skali roku

– podał GUS.

Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 12,7 proc., zaopatrzeniowych o 2,2 proc., a konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,9 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja związana z energią – o 5,7 proc. oraz z inwestycjami – o 1,6 proc..

REKLAMA

Według wstępnych danych w stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 20,1 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,6 proc., urządzeń elektrycznych – o 10,3 proc., mebli – o 8,5 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4 proc..

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w trzynastu działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego o 20,4, w produkcji maszyn i urządzeń o 16,2, metali – o 8,9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 7,1 proc..

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA