REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Nasze dzieci i wnuki na pewno będą zachwycone. Mają do spłacenia już bilion złotych, a licznik wciąż tyka

973,3 mld zł — tyle na koniec lipca wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. To oznacza, że od listopada 2015 roku, gdy rządy przejęło PiS, zadłużyliśmy się o około 137 mld zł. Cały państwowy dług publiczny przebił psychologiczną granicę biliona złotych już na początku roku.

20.08.2019
17:47
Dług publiczny Polski. Zadłużenie Skarbu Państwa blisko granicy biliona złotych pomimo świetnej koniunktury
REKLAMA

Fot. JB/Bizblog.pl

REKLAMA

Zadłużenie SP na koniec lipca 2019 r. wyniosło ok. 973,3 mld zł, co oznaczało spadek o 1,8 mld zł (-0,2 proc.) miesiąc do miesiąca i wzrost o 19,0 mld zł (+2,0 proc.) wobec końca 2018 r.

- informuje resort Mariana Banasia w opublikowanym właśnie w biuletynie na temat zadłużenia Skarbu Państwa, zaznaczając, że są to na razie szacunkowe dane.

Jak Ministerstwo Finansów tłumaczy wzrost zadłużenia o 19 mld zł od początku roku? To głównie efekt ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa -13,4 mld zł (przy deficycie budżetu państwa w wysokości 5 mld zł), saldzie zarządzania środkami europejskimi -7,8 mld zł oraz saldzie depozytów Jednostek Sektora Finansów Publicznych i sądowych -9,8 mld zł.

 class="wp-image-967731"
Źródło: MF

Z publikacji resortu wynika, że w tym roku znacznie zwiększono skalę sprzedaży rządowych papierów dłużnych. Od stycznia do lipca sprzedaż obligacji wyniosła 92,5 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie zeszłego roku było to o 20 mld zł mniej.

Jednocześnie według stanu na koniec lipca rząd musi w tym roku wykupić obligacje na kwotę 21,6 mld zł, w tym 8,8 mld zł obligacji oraz kredytów na rynkach zagranicznych.

Wzrost zadłużenia postępuje pomimo doskonałych w ostatnich latach wyników gospodarczych Polski — wzrostu PKB oscylującego wokół 5 proc. rocznie, a także błyskawicznie rosnących wpływów podatkowych państwa.

 class="wp-image-967722"
Źródło: MF
REKLAMA

Jeszcze w 2001 oku państwowy dług publiczny wynosił około 300 mld zł, ale wystarczyło siedem lat, by się podwoił. Granica biliona złotych została przebita w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Warto jednak zaznaczyć, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht przebił ten pułap już w 2016 roku, a obecnie wynosi bilion i 54 miliardy złotych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA