REKLAMA
  1. bizblog
  2. Samorządy

Wciąż nie dostaliście 500+? ZUS wydał ważny komunikat w sprawie świadczeń

Zawiłości terminów składania wniosków o 500+ oraz ich rozpatrywania i rozliczania wciąż budzą wiele wątpliwości rodziców ubiegających o świadczenie. ZUS wydał komunikat w tej sprawie dokładnie wyjaśniając, jak wyglądają zależności między poszczególnymi datami w okresach rozliczeniowych 2021/2022 i 2022 i 2023. Nie dostaliście 500+? Zobaczcie dlaczego.

11.07.2022
16:29
Wciąż nie dostaliście 500+? ZUS wydał ważny komunikat w sprawie świadczeń
REKLAMA

W ramach rozliczania świadczenia 500+ Od czerwca 2021 r. ZUS przelał na konta rodziców ponad 5 mld zł dla 7,2 mld dzieci. Zakład wciąż nie zakończył weryfikacji wszystkich złożonych wniosków, ale zapewnia, że świadczenia włącznie z wyrównaniami zostaną wypłacone w terminach zapisanych w ustawie.

REKLAMA

Osoby, które na dzieci urodzone w pierwszej połowie 2022 r. otrzymały świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniodawca 2022/2023, a nie otrzymały jeszcze świadczenia na okres 2021/2022, informację o przyznaniu świadczenia otrzymają do końca lipca 2022 r. – poinformował ZUS.

Dodał, że wyrównania na nowo narodzone dzieci zostaną przelane na konta rodziców w terminie określonym dla poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Wypłata nastąpi w lipcu lub w sierpniu

– zapewnił ZUS.

Zależności między terminami składania wniosków a wypłatą świadczeń Zakład wyjaśnił na dwóch przykładach. Pierwszy dotyczy końcówki okresu rozliczeniowego 2021/2022, który zakończył się 31 maja.

Przywołana przez ZUS pani Anna w czerwcu złożyła dwa wnioski o 500+ na córkę urodzoną w maju 2022 r. Pierwszy dotyczył okresu świadczeniowego 2021/2022, a drugi 2022/2023.

Wniosek pani Anny o świadczenie 500+ na okres 2022/2023 został rozpatrzony w czerwcu i pani Anna 22 czerwca otrzymała pierwszą wypłatę. Natomiast wniosek o świadczenie 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 został rozpatrzony 7 lipca i świadczenie za maj zostanie wypłacone pani Annie 22 lipca wraz ze świadczeniem za lipiec – wyjaśnił ZUS.

Błąd we wniosku o 500+ może opóźnić wypłatę świadczenia

Wnioski na bieżący okres świadczeniowy 2022/2023, na które nie przyznano jeszcze świadczenia, zostaną rozpatrzone do końca lipca 2022 r. Jak wyjaśnia ZUS, część z nich wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zakład kontaktuje się z osobami, które popełniły błąd we wniosku. W niektórych przypadkach ZUS wyjaśnia wątpliwości bez potrzeby angażowania rodziców. W takich sytuacjach opiekunowie nie muszą nic robić – zapewnia Zakład.

Wypłaty świadczeń wymagających sprawdzenia będą realizowane w ciągu kilku dni od przekazania informacji o ich przyznaniu, a jeżeli wniosek dotyczył więcej niż jednego dziecka, wypłata będzie zrealizowana w terminie przewidzianym dla pozostałych przyznanych już świadczeń. Pierwsza wypłata będzie zrealizowana z wyrównaniem od czerwca.

ZUS ilustruje taką sytuację przykładem pana Jacka, który złożył wniosek o 500+ na okres 2022/2023 dla trzech synów. Dla dwóch świadczenie zostało przyznane w czerwcu, ale w odniesieniu do jednego konieczne było wyjaśnienie danych zawartych we wniosku.

Pan Jacek otrzymał wypłatę 500+ dla dwóch synów 2 czerwca. Wniosek o świadczenie dla trzeciego syna został rozpatrzony 7 lipca i świadczenie za czerwiec i lipiec zostanie wypłacone panu Jackowi w terminie płatności dla pozostałych chłopców, czyli 2 sierpnia – wyjaśnił ZUS.

Do końca sierpnia muszą poczekać na wypłatę 500+ cudzoziemcy, w przypadku których konieczne jest sprawdzenie legalności pobytu w naszym kraju.

Terminy, w których ZUS rozlicza 500+

Na okres świadczeniowy, który trwał do 31 maja 2022 r. wniosek do ZUS należało złożyć na dzieci narodzone po 1 stycznia 2022 r. oraz przed tą datą. Jeśli wniosek na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., został złożony w gminie, nie trzeba było składać wniosku o świadczenie do ZUS.

Przy założeniu, że złożyliście prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów, rozliczenie 500+ nastąpi w następujących terminach

  • wnioski złożone od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzył wniosek i wypłacił świadczenie do 30 czerwca 2022 r.
  • wnioski złożone od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2022 r.
  • wnioski złożone od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2022 r.,
  • wnioski złożone od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca do 30 września 2022 r.
  • wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia do 31 października 2022 r

Oczywiście ZUS może wypłacać 500+ w terminach krótszych niż terminy ustawowe.

REKLAMA

Uwaga, ważne: możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców, którzy posiadają numer PESEL (formularz SW-R). Rodzice bez numeru PESEL, opiekunowie faktyczni (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) powinni skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA