REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. To groźna pułapka Polskiego Ładu, która może nas słono kosztować

Minimalnie przekraczasz ustalony limit i całkowicie tracisz prawo do ulgi dla klasy średniej. Rozwiązanie, które miało chronić lepiej zarabiających przed Polskim Ładem, okazało się bardzo niebezpieczne, bo z łatwością można oberwać po kieszeni. Coraz więcej Polaków rezygnuje z ulgi dla klasy średniej, by nie ryzykować. Podpowiadamy, jak to zrobić.

05.01.2022
12:45
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. Polacy dziękują za dobrodziejstwo Polskiego Ładu
REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy podatkowe będące częścią Polskiego Ładu. Przypominają one raczej pole minowe niż rozwiązania mające służyć obywatelom. Najnowszym przykładem jest ulga dla klasy średniej.

REKLAMA

Ulga ta polega na pomniejszeniu dochodu (będącego podstawą obliczenia podatku) o określoną kwotę wyliczoną z zastosowaniem jednego ze wzorów zawartych w ustawie o PIT.

Wszystko o uldze dla klasy średniej

W założeniu ustawodawcy, mechanizm ulgi ma za zadanie chronić przed nadmiernym obciążeniem podatkowym osoby uzyskujące w roku podatkowym przychody mieszczące się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Ulgę dla klasy średniej będą mogły zastosować osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), rozliczając ją zarówno w zeznaniu rocznym jak i miesięcznie.

Pracownikom będzie ją potrącać płatnik (pracodawca), jeżeli tylko miesięczny przychód zatrudnionego będzie się mieścić w granicach od 5701 zł do 11 141 zł. Ulga dla klasy średniej nie obowiązuje emerytów oraz pracujących na podstawie umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło.

To rozwiązanie obowiązuje również przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Każdy z nich może skorzystać z kwoty przysługującej mu ulgi, jeżeli roczne przychody mieszczą się we wskazanym limicie.

Jeżeli jeden z nich zarabia więcej (przekracza limit warunkujący skorzystanie z ulgi), a drugi mniej, prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Kiedy ulga dla klasy średniej może być dla nas niekorzystna?

Ważna uwaga. Jeśli roczne przychody pracownika zostaną przekroczone ponad limit ulgi, choćby o przysłowiową złotówkę, będzie on musiał zwrócić przy rozliczaniu się w rocznym PIT, całą kwotę ulgi potrąconej przez pracodawcę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wzrośnie bowiem podstawa opodatkowania o wcześniej odliczoną kwotę ulgi dla klasy średniej. Tym samym pracownik, który otrzymał w trakcie roku lub pod jego koniec np. premię, nagrodę lub inne świadczenie, także o charakterze niepieniężnym, utraci prawo do preferencyjnego rozliczenia podatkowego, nawet jeśli w trakcie roku jego miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało przedziału uprawniającego do skorzystania z ulgi

tłumaczy Katarzyna Pietrzak, specjalista w OPZZ.

Ponadto, w przypadku stosowania ulgi dla klasy średniej w trakcie roku i przekroczeniu rocznego przychodu 133 692 zł może u niektórych podatników powstać również niedopłata podatku, którą podatnik będzie musiał uzupełnić w zeznaniu rocznym.

Polski Ład uszczęśliwia na siłę. Trzeba samemu zrezygnować z ulgi dla klasy średniej

Co ważne, jak wspomniano wyżej, pracodawca jako płatnik ma obowiązek naliczać ulgę dla klasy średniej w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto, zatem zasadą jest stosowanie ulgi

tłumaczy Katarzyna Pietrzak. 

Wyjątkiem jest sytuacja niestosowania ulgi dla klasy średniej w ciągu roku, co dzieje się wówczas, gdy pracownik (na podstawie art. 32 ust 2b ustawy o PIT) złoży pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT.

Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Nie obowiązuje obecnie wiążący wzór wniosku w tej sprawie, choć w treści wniosku powinien znaleźć się zapis:

Niniejszym wnioskuję o niepomniejszanie mojego dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a w zw. z art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.).

Jaką decyzję podjąć?

W praktyce podatnik będzie musiał indywidualnie skalkulować, co jest dla niego korzystniejsze, czy stosowanie ulgi dla klasy średniej, a jeśli tak, to czy w rozliczeniu miesięcznym czy rocznym. Dotyczy to tylko tych podatników, którzy spodziewają, że ich roczne przychody przewyższą kwotę 133 692 zł albo posiadają kilka źródeł przychodów, których suma może przewyższyć ww. wysokość

wyjaśnia Piotr Ostrowski z OPZZ.
REKLAMA

Jest to zatem indywidualna decyzja podatnika, czy woli otrzymywać wyższe miesięczne wynagrodzenie i oddać w 2023 roku ulgę dla klasy średniej, czy od początku roku jej nie naliczać (otrzymywać tym samym mniejsze wynagrodzenie) i nie mieć sporej kwoty do zwrotu w trakcie rozliczenia podatkowego.

Czy raz złożony wniosek będzie obowiązywał już zawsze? Nie. Wniosek obowiązuje w danym roku podatkowym. Na rok podatkowy 2023 trzeba będzie złożyć (jeśli taka będzie wola podatnika) wniosek ponownie.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA