REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Prawo

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Saturn z karą i zakazem dalszej działalności

Komisja Nadzoru Finansowego ma długą listę zastrzeżeń do TFI Saturn. W efekcie nałożyła 5 mln zł kary i zakazała dalszej działalności.

22.08.2019
6:52
Saturn kara i zakaz od KNF
REKLAMA

Na ostatnim posiedzeniu KNF na celownik wzięła spółkę developerską Murapol i TFI Saturn. W obu przypadkach posypały się milionowe kary. W pierwszy zarzucono, że spółka wprowadzała w błąd uczestników rynku kapitałowego względem swojego stanu akcji Skarbiec Holding. Murapol do tego miał nie wywiązywać się ze swoich obowiązków notyfikacyjnych. Za naruszenie tym samym zapisów ustawy o ofercie publicznej władze spółki będą musiały zapłacić łącznie dwie kary na ponad 10 mln zł (9,9 mln i 500 tys. zł).

REKLAMA

Murapol będzie miał okazję pokazać w przyszłości, że na kosztownych błędach szybko się uczy. Takiej szansy za to nie będzie mieć TFI Saturn.

Saturn: nierzetelne zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Zarządzający TFI Saturn mają zapłacić karę w wysokości 5 mln zł „w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego”.

Wg ustaleń KNF TFI Saturn nie nadzorowało na bieżąco podmiotu, któremu wyznaczyło wcześniej rolę zarządzającego portfelami inwestycyjnymi funduszy. Nie było tym samym żadnych szans na identyfikację i eliminację licznych nieprawidłowości. Zarządzający TFI Saturn mieli tak robić od dłuższego czasu i byli tego w pełni świadomi. Do braku monitorowania dochodzi jeszcze brak weryfikacji działań windykacyjnych.

Zakaz dalszej działalności.

REKLAMA

Lista zaniedbań w TFI Saturn miała być na tyle długa, że KNF oprócz wyznaczenia kary finansowej zdecydowała się na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności przez to konkretne Towarzystwo Funduszy. Nie mogło stać się inaczej skoro działalność TFI Saturn - zdaniem urzędników KNF - ograniczała się jedynie do czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy.

Tym samym TFI Saturn nie może już w żaden sposób reprezentować czy zarządzać funduszami. Te z kolei nie mogą ani emitować ani wykupywać certyfikatów inwestycyjnych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA