REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Będzie nowa dotacja 5 tys. zł oraz postojowe i zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń. Dłuższa lista firm

Dostali postojowe oraz zwolnienie ze składek za listopad, ale potem zapadła cisza – składki za grudzień zapłacili, jakby ich biznesy kręciły się w najlepsze. Rząd w końcu przyjął rozporządzenie, które przedłuża cztery narzędzia pomocy skierowane nie tylko do przedsiębiorców, którzy już skorzystali z tarczy 6.0, ale także kilku kolejnych branż. Wnioski będzie można składać od 1 lutego.

21.01.2021
12:57
Dotacja, postojowe i zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń. Wnioski od 1 lutego
REKLAMA

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składki ZUS za grudzień i styczeń, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Takie formy pomocy dla firm objętych rządowymi rozporządzaniami przewiduje rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 1 lutego.

REKLAMA

Nowa ustawa covidowa wprowadziła jednorazowe zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe dla przedsiębiorców za listopad, ale umożliwiła przedłużenie tych form pomocy za pomocą zwykłego rozporządzenia, jeśli lockdown się utrzyma. Obostrzenia nie tylko nie zostały zniesione, ale po Bożym Narodzeniu nawet dokręcono śrubę, zakazując działalności firmom z kolejnych branż.

Ministerstwo Rozwoju kompletnie przespało moment, w którym trzeba było rozszerzyć zwolnienie ze składek ZUS za grudzień – termin ich opłacenia minął 10 i 15 stycznia, a przedsiębiorcy nie dostali nawet informacji, czy powinni zapłacić, czy wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności w oczekiwaniu na szykowane zwolnienie.

Na szczęście w końcu naprawiono ten błąd, a pakiet pomocy będzie nawet hojniejszy, niż można było się spodziewać. Nie tylko przedłużono o kolejne dwa miesiące zwolnienie ze składek oraz postojowe z ZUS, ale także wprowadzono możliwość wystąpienia do urzędu pracy o kolejną bezzwrotną dotację 5 tys. zł.

Przedsiębiorcy z branż już objętych tarczą branżową będą zwolnieni dodatkowo ze składek ZUS za grudzień oraz styczeń. Otrzymają także postojowe za te miesiące

– obiecał wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju.

To jeszcze nie wszystko. Szef resortu, który odpowiada za projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia pomocy dla firm, wskazał, że zwolnienie może zostać przedłużone o kolejne miesiące, jeśli restrykcje zostaną utrzymane. Dotyczyć to może nawet tylko niektórych branż, takich jak gastronomia i czy fitness, które najprawdopodobniej zostaną odmrożone najpóźniej.

Naturalną, wręcz oczywistą konsekwencją rozszerzenia obostrzeń na kolejne branże tuż po Bożym Narodzeniu, jest objęcie ich rozwiązaniami z tarczy 6.0.

Do listy 40 branż objętych zwolnieniem z ZUS czy postojowym dopisane zostały następujące branże:

  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Od 1 lutego przedsiębiorcy objęci tarczą branżową będą mogli wystąpić o następujące instrumenty pomocy:

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Świadczenie postojowe – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

REKLAMA

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA