REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Grupa Polsat Plus pochwaliła się wynikami. Oto reakcja giełdy

Grupa Polsat Plus podała wyniki finansowe za 2021 r. Przychody wzrosły o 5 proc. do 12,5 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 3,65 mld zł, a wolne przepływy pieniężne rosną, osiągając wysoki poziom ponad 1,44 mld zł w ujęciu 12-miesięcznym. Wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 1,01x

24.03.2022
9:55
wyniki finansowe
REKLAMA

Cyfrowy Polsat, kontrolowany przez Zygmunta Solorza, zyskał na otwarciu notowań w Warszawie niecały 1 proc. za jedną akcję płacono 28,86 zł. Kurs dość szybko zjechał o 0,7 proc. pod kreskę do 28,32 zł. Nie można tego jednak uznać za gwałtowną reakcję. Zwłaszcza że niedługo później kurs na chwilę znów powrócił na zieloną stronę mocy. Wszystko wskazuje, że wyniki finansowe, które pokazała spółka były zgodne z oczekiwaniami inwestorów.

REKLAMA
new TradingView.widget( { "width": 800, "height": 610, "symbol": "GPW:CPS", "interval": "1", "timezone": "Etc/UTC", "theme": "dark", "style": "3", "locale": "pl", "toolbar_bg": "#f1f3f6", "enable_publishing": false, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "container_id": "tradingview_e765a" } );

EBITDA Grupy Polsat Plus w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrosła o 1,4 proc. do 881 mln zł. Przychody wzrosły o 0,5 proc. do 3,265 mld zł. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 0,5 proc.

Zysk netto wzrósł o 3,9 proc. rok do roku, sięgając 337,5 mln zł. Wynik ten był o 19,6 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes (282,1 mln zł). EBITDA była niższa o 1,4 proc. oczekiwań (prognozy wahały się od 855 mln zł do 926 mln zł), a przychody o 0,1 proc.

Koszty finansowe netto spadły do 6,5 mln zł z 65 mln zł rok wcześniej. Skorygowane wolne przepływy pieniężne grupy po uwzględnieniu odsetek wzrosły w czwartym kwartale do 432 mln zł z 375 mln zł w poprzednim kwartale. Dług netto/EBITDA wzrósł do 1,01x z 0,65x w trzecim kwartale 2021 roku.

Rośnie liczba klientów Grupy Polsat Plus

Segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował przychody w wysokości 2,651 mld zł przychodów. Skorygowana EBITDA wyniosła 715 mln zł.

Liczba klientów multiplay wzrosła do 2,457 mln, ale liczba usług kontraktowych B2C spadła w czwartym kwartale do 13,47 mln (z 13,49 mln w trzecim kwartale 2021 r.).

 class="wp-image-1749868"

ARPU, miesięczny przychód z klienta w segmencie B2C, wzrósł do 69,1 zł z 68,6 zł kwartał wcześniej. Wskaźnik odejść klientów B2C w ujęciu rocznym pozostał na tym samym poziomie: 6,9 proc. W czwartym kwartale 2021 roku spadła liczba usług prepaid do 2,67 mln z 2,77 mln kwartał wcześniej, ale ARPU wzrósł 16,6 zł z 16,4 zł.

Liczba klientów B2B wzrosła do 68,9 tys. z 68,8 tys. kwartał wcześniej, a ARPU do 1,4 tys. zł z 1,37 tys. kwartał wcześniej.

Przychody z reklam Grupy Polsat Plus rosną szybciej niż rynek

REKLAMA

Segment mediowy Cyfrowego Polsatu osiągnął 687 mln zł przychodów, o 5 proc. rok do roku. Zysk EBITDA w tym segmencie spadł o 13 proc. rok do roku do 176 mln zł.

Udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat osiągnął poziom 28 proc. Przychody z reklamy i sponsoringu grupy w całym 2021 roku rosły szybciej niż rynek.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA