REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Pieniądze

Pekao podał wyniki. Zysk: 359 mln zł, o jedną czwartą lepiej od oczekiwań analityków

Bank Pekao zarobił w drugim kwartale 359 mln zł. Co prawda zysk był o 38 proc. niższy niż w tym samym czasie rok wcześniej, ale o wiele wyższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się wyniku netto na poziomie 271 mln zł.

05.08.2020
10:33
bank pekao sa
REKLAMA

Oczywiście na wynikach piętno odcisnęła epidemia COVID-19, zwłaszcza obniżka stóp procentowych NBP i znaczące ograniczenie aktywności gospodarczej.

REKLAMA

W obliczu niepewnego otoczenia bank kontynuował politykę odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem, intensyfikując monitoring portfela oraz tworząc dodatkowe odpisy kredytowe. Inicjatywy kosztowe, wdrożenia kolejnych produktów cyfrowych wraz ze zdywersyfikowanym portfelem kredytowym pozwoliły bankowi ograniczyć negatywny wpływ epidemii COVID-19 na wyniki finansowe – czytamy w środowym komunikacie.

Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao, przyznał, że całe pierwsze półrocze 2020 roku było dla banku trudnym testem.

Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej – przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami

– wskazał Leszek Skiba.

I dodał, że jego zdaniem Pekao zdał test, a stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na działalność biznesową banku, którym zawiaduje.

Pekao odporny na kryzysy i epidemie

Bank szczyci się tym, że jest jednym z najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków, nie tylko w Polsce, ale w Europie.

Świadczą o tym odpowiednio zdywersyfikowany portfel kredytów i minimalna ekspozycja na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które są konsekwencją prowadzonej od lat konserwatywnej polityki kredytowej. Na przestrzeni ostatniego kwartału bank kontynuował ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. Pokrycie rezerwami na koniec drugiego kwartału wyniosło 83 proc., co stanowi 2 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i w ujęciu r/r. – czytamy w komunikacie.

Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną zatrzymaniem zysku za 2019 rok. Na koniec czerwca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,0 proc, a Tier 1 16,0 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 80 proc. i LCR w wysokości 347 proc.

W obliczu epidemii Pekao mocniej skoncentrował się na poprawie efektowności. Wskaźnik C/I w drugim kwartał obniżył się do 41,1 proc., czyli o 70 pkt. bazowych w ujęciu rok do roku (z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w 2019 roku). W komunikacie podkreślono, że bank wzmocnił działania obniżające koszty, które nie tylko krótkoterminowo, ale i w dłuższym horyzoncie czasowym przełożą się pozytywnie na wyniki. W drugim kwartale koszty spadły w ujęciu rok do roku o 4 proc.

Pekao wspiera firmy i przedsiębiorców

Bank podkreślił, że ma jedną z najszerszych ofert gwarancyjnych dla przedsiębiorców. W drugim kwartale rozszerzył ją o 15 mld zł na dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK), o kredyt obrotowy i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z gwarancją EFI EaSi, bezpłatne gwarancje na kredyty dla MŚP w programie COSME (EFI), a także Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis dla małych i średnich firm.

Wprowadza kolejne produkty z gwarancjami, m.in. dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Pekao ma udział w dystrybuowaniu środków z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Od 28 kwietnia przeprocesował wnioski dla ponad 31,6 tys. klientów, którzy w sumie otrzymali 7,4 mld zł. Udział banku w dystrybucji środków na rynku stanowi 13 proc. W drugim kwartale kontynuował udzielanie wakacji kredytowych na wniosek przedsiębiorcy.

Digitalizacja i nowe produkty

W drugim kwartale Pekao postawił na usługi i produkty dostępne w kanałach cyfrowych. Do klientów trafiła nowa wersja aplikacji mobilnej PeoPay oraz nowa aplikacja PeoPay KIDS – rozwiązanie mobilne dla dzieci.

REKLAMA

Dla małych i średnich przedsiębiorstw stworzona została oferta ekspresowej pożyczki z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą. Klientom biznesowym bank umożliwił zdalne otwieranie rachunków oraz podpisywanie dokumentów na odległość.

Bank zapewnił, że podjęte działania przynoszą efekty sprzedażowe, a klienci coraz chętniej korzystają z szybkich, wygodnych i bezpiecznych kanałów dostępu. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao zwiększyła się w ciągu roku o ponad 430 tys. Rachunki zakładane są coraz częściej bez wizyty w oddziale. Aż 27 proc. klientów korzysta z możliwości zdalnego zakładania konta, w tym poprzez selfie. Blisko 70 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych wobec 38 proc. w II kw. 2019 roku – wymienia Pekao w komunikacie.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA