REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Prezes UOKiK: Remondis Sanitech Poznań zawyżał ceny za wywóz śmieci. Kara: 4,5 mln zł

Przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i transportem odpadów zawiązały zmowę cenową, przez co gminy zmuszone zostały do płacenia wyższych stawek. Na czele tego porozumienia stała firma Remondis Sanitech Poznań, która została ukarana przez UOKiK karą ponad 4,5 mln zł. Urząd w trakcie postępowania antymonopolowego ustalił, że w procederze brało udział aż siedem podmiotów.

06.02.2023
15:14
cena za śmieci podwyżka
REKLAMA

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny poinformował, że postępowanie dotyczyło firm, które startowały w przetargach rozpisywanych przez Poznań i okoliczne gminy w latach 2018-2022. Ich organizatorem był Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

REKLAMA

Urząd ustalił, że w większości przypadków przetargi były wygrywane przez konsorcjum składające się z aż siedmiu firm. Po zdobyciu zlecenia dany teren obsługiwało tylko jedno przedsiębiorstwo – te, które zajmowało się nim jeszcze przed rozpisaniem przetargu.

UOKiK twierdzi, że była zmowa cenowa

UOKiK twierdzi, że konsorcja były zakładane wyłącznie po to, by uniknąć rywalizacji cenowej między zakładającymi je podmiotami. Urzędnicy dowodzą, że walka o zlecenia mogła równie dobrze przebiegać między pojedynczymi spółkami, albo konsorcjami złożonymi z dużo mniejszej liczby przedsiębiorstw.

Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum, które było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa – mówi Tomasz Chróstny

Najwyższą karę dostała firma Remondis Sanitech Poznań

Urząd uznał, że byłą ona inicjatorem całego porozumienia. Poznańska spółka należąca do grupy Remondis Polska została ukarana kwotą 4 539 078,26 zł. Mniejsze kary otrzymali pozostali członkowie zmowy przetargowej

  • 1 363 499,98 zł PreZero Dolny Śląsk
  • 473 761,15 zł Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
  • 404 869,15 zł EKO-TOM Turguła
  • 112 331,47 zł ORDO Poznań
  • 176 643,82 zł Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom
  • 154 038,38 zł KDS 

Suma nałożonych kar to przeszło 7,2 mln zł. UOKiK zachęca osoby, które pracują dla firm biorących udział w podobnych zmowach do zgłaszania nieprawidłowości.

Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy na wielu poziomach. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy pełną anonimowość – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

REKLAMA

Zarząd Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. nie zgada się z zarzutami Prezesa UOKiK i poinformował, że odwołał się do decyzji. Poniżej treść oświadczenia (pisownia oryginalna).

Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią Decyzji. Przede wszystkim, Prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy.

Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia. Jednocześnie wskazujemy, że zawiązanie konsorcjum jest wyraźnie przewidziane i dopuszczone  w przepisach prawa – zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wprost taką możliwość dopuszczają.

Podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. „GOAP”.

Oświadczamy, że Spółka złożyła odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 31 stycznia br.

Zarząd REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA