REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Rząd kupuje kopalnie od Tauronu. Ale z NABE będzie miał problem

Ministerstwo Aktywów Państwowych postawiło kolejny krok w kierunku powołania do życia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Na pierwszy ogień idą kopalnie Tauronu. Ale i tak poślizgu nie uda się uniknąć. Skarb Państwa miał aktywa węglowe po spółkach energetycznych posprzątać do końca roku. Ale szanse, że dotrzyma tego terminu, są minimalne. Właściwie ich już nie ma.

24.10.2022
9:11
Zloczew-kopalnia-PEP2040
REKLAMA

Ministerstwo Aktywów Państwowych nabrało wody w usta w sprawie umowy społecznej między rządem a górnikami i tego, co teraz dzieje się z tym dokumentem. A zakładał on między innymi likwidację kopalni do 2049 r. i miał być notyfikowany przez Komisję Europejską.

REKLAMA

Rosyjska napaść na Ukrainę i kryzys energetyczny wywróciły wszystko do góry nogami i nie do końca wiadomo, co dalej z zawartymi ustaleniami. Kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina resort aktywów państwowych nie uważa, że należy o tym informować i milczy jak zaklęty. Ale wiadomo przynajmniej, że jedne plany przetrwały te pierwotne uzgodnienia. Chodzi o powołanie do życia NABE, która ma powstać na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i posprzątać posprzątać aktywa węglowe po takich spółkach jak Tauron, Enea i Energa. 

Wszystkie uwarunkowania, które legły u podstaw podjęcia decyzji o utworzeniu NABE, nie zniknęły, a nawet stały się jeszcze bardziej wyraźne – zapowiadał w pierwszej połowie października wicepremier Sasin.

NABE – Tauron oddaje kopalnie państwu

Rząd zaczął skupować aktywa węglowe. MAP właśnie zawarło z Tauronem warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady Sobieski, Janina i Brzeszcze. Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia przyznaje, że wydzielenie aktywów węglowych to jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach.

Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu Tauronu podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy Tauronu, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji - przekonuje Paweł Szczeszek.

Jak informuje spółka: cena zbycia 1 zł uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i ustalono ją w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. Transakcja ta nie ma żadnego wpływu na EBIT/EBITDA spółki Tauron. Do jej finalizacji ma dojść nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r.

NABE nie powstanie do końca roku

To też kolejna sugestia, że NABE wbrew wcześniejszym zapowiedziom do końca tego roku nie powstanie. Najpierw o możliwym opóźnieniu mówił Jacek Sasin, potem powtórzył to prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Stwierdził, że powołanie NABE jest przesądzone, bo jest ku temu zgoda polityczna. Ale ostateczny termin może być przesunięty w czasie.

Koniec roku jest nadal realny, najpóźniej pierwszy kwartał przyszłego roku. Banki mają swoje procedury, trochę to trwa – tłumaczył szef PGE w trakcie jednego z ostatnich spotkań z dziennikarzami.

Taki przedział czasowy przewiduje również Paweł Majewski, prezes Grupy Enea. Jak tłumaczy, to projekt, w którym bierze udział wiele podmiotów. Kluczowe są uzgodnienia finansowe. Jego zdaniem w dobie zmiennych cen surowca i bardzo wysokich cen uprawnień do emisji CO2 odpowiednie ustalenia w zakresie finansowania są szczególnym wyzwaniem.

REKLAMA

Wydzielenie jest konieczne, bo trudno sobie wyobrazić, że będziemy realizować ambitne plany rozwoju OZE, rozwoju sieci czy uruchamiania magazynów energii, jeżeli nie wydzielimy aktywów węglowych – nie ma wątpliwości Majewski.

I dodaje, że pojawiają się sygnały o tym, że finalizacja projektu, czyli zorganizowanie NABE, może ulec przesunięciu o kilka tygodni.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA