REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Prezes UOKiK wydał decyzję ws. Multisportu. Benefit Systems musi dopuścić konkurenta do swoich jedenastu klubów

Operator karty Multisport musi dopuścić co najmniej jednego konkurencyjnego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach, a także musi podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport. Takie rozstrzygnięcia zapadły w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez UOKiK.

08.12.2021
10:03
Prezes UOKiK wydał decyzję ws. Multisportu. Benefit Systems musi dopuścić konkurenta do swoich 11 klubów
REKLAMA

Poniżej publikujemy sprostowanie przesłane przez firmę Benefit Systems:

REKLAMA

SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do artykułu autorstwa Jacka Bereźnickiego pod tytułem Koniec monopolu Multisportu. „Benefit Systems musi dopuścić konkurentów do rynku fitnessu” opublikowanego dnia 8 grudnia 2021 r. na stronie Spidersweb.pl pod adresem: https://bizblog.spidersweb.pl/koniec-monopolu-multisportu-uokik, chcielibyśmy sprostować informacje zawarte w ww. artykule.

Zaprzeczamy informacjom podanym w tytule artykułu, które wprowadzają w błąd Czytelników. Po pierwsze Prezes UOKiK, wydając decyzję zobowiązującą, nie stwierdził stosowania przez Benefit Systems SA („Spółka”) praktyki ograniczającej konkurencję (dlatego użycie określenia „monopol” w tytule artykułu jest nieprawdziwe). Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK Spółka zaoferuje konkurencyjnemu podmiotowi, sprzedającemu karty sportowe w kanale B2B, czasową współpracę w zakresie świadczenia usług fitness w jedenastu wybranych przez Spółkę klubach fitness – oznacza to, że druga część artykułu również jest nieprawdziwa i sprowadza w błąd Czytelników, gdyż decyzja zobowiązująca dotyczy dostępu do własnych klubów fitness Spółki, a nie do rynku fitness.

Poniżej oryginalny tekst Jacka Bereźnickiego

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydana decyzja dotyczy tylko jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness. Benefit Systems to największy w Polsce operator pakietów sportowo-rekreacyjnych, jednocześnie jest właścicielem ponad stu klubów fitness – między innymi sieci Zdrofit.

Prezes UOKiK-u podejrzewał Benefit Systems o ustalanie z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały z jej konkurentami. Według UOKiK-u Operator karty Multisport mógł też nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie, co mogło w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku.

Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach na wskazany w decyzji czas – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny. Ponadto spółka będzie musiał podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport – dodaje.

Dzięki temu wzmocniona zostanie konkurencja na rynku fitness

– ocenia prezes UOKiK-u

Benefit Systems będzie miał obowiązek raportowania wykonania zobowiązań prezesowi UOKiK-u, który będzie mógł zweryfikować, czy są one realizowane. Kara za niewykonanie decyzji może wynieść równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

Zmowa

Benefit Systems w styczniu został ukarany grzywną w wysokości 26,9 mln zł przez UOKiK za praktyki ograniczające konkurencję na rynku w latach 2012-2017. Urząd wytknął operatorowi Multisportu udział w porozumieniu polegającym na podziale rynku, co stanowiło naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Było prowadzone przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Jak wówczas wyjaśniał Tomasz Chróstny, dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną – tłumaczył Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.

Według urzędu kontrolę nad wykonywaniem niedozwolonego porozumienia i rolę koordynatora oraz rozjemcy między interesami klubów pełnił Benefit Systems, który jednocześnie intensywnie budował swoją pozycję rynkową. Część firm uczestniczących w zmowie w trakcie postępowania zostało przejęte przez Benefit Systems już po otwarciu postępowania antymonopolowego.

Kara dla prezesa

REKLAMA

O tym, że z UOKiK-iem lepiej nie zadzierać i grzecznie współpracować, przekonała się niedawno firma Platinium Wellness. W maju Tomasz Chróstny nałożył na nią pół miliona kary oraz dodatkowo 150 tys. zł na jej prezesa za utrudnianie przeszukania, które UOKiK prowadził w tej spółce.

Prezes UOKiK badał też stan konkurencji na rynku fitness w związku z planami połączenia Benefit Systems z siecią Calypso. W związku z przeprowadzonymi analizami wydał zastrzeżenia do tej koncentracji. Efekt? Benefit Systems zrezygnował wówczas z dokonania tej transakcji i wycofał wniosek z urzędu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA