REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Sąd dał popalić firmie od chwilówek. Takie numery z Polakami nie przejdą

Warszawski sąd uznał, że rolowanie kredytu jest nieuczciwą praktyką rynkową. Wyrok to wielki sukces Rzecznika Finansowego, który z modelem biznesowym firmy Kim Finance walczył przez długie miesiące.

14.06.2022
9:26
rekompensaty-od-rzadu-rachunki
REKLAMA

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście zapadł 9 czerwca. I choć jest nieprawomocny, już teraz można chyba mówić o dużym kroku naprzód. Sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego i uznał, że w analizowanej sprawie konsument zawarł umowę, która w istocie polegała na spłacie pożyczki drugą pożyczką. Czyli tzw. rolowaniem kredytu.

REKLAMA

Sprawa ciągnęła się od października ubiegłego roku

Sąd zabezpieczył wówczas roszczenie Rzecznika Finansowego w sprawie dotyczącej „rolowania” kredytu. Na celowniku znalazła się firma udzielająca chwilówek - Kim Finance sp. z o.o. Rzecznik już wcześniej zabiegał, by spółka przestała naruszać prawo. O co dokładnie chodziło?

W wyniku kwerendy prowadzonych spraw Rzecznik Finansowy ustalił, że spółka KIM Finance udzielała kredytów, w których pośrednikiem kredytowym było Creamfinance Poland Sp. z o.o., zaś same kredyty udzielane były za pośrednictwem platform internetowych „Lendon.pl” oraz „Extraportfel.pl”. Co istotne, kredyty konsumenckie udzielane były na refinansowanie pożyczek zawartych za pośrednictwem tych platform przez innych kredytodawców będących również spółkami zależnymi od pośrednika kredytowego – Creamfinance Poland Sp. z o.o. - czytamy.

W przypadku rolowania kredytów spółki zarabiają krocie, omijając przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które określają maksymalne dopuszczalne koszty pozaodsetkowe. Konsument idzie z niespłaconą pożyczką do innej firmy, ta spłaca kredyt za niego wraz z odsetkami, jednocześnie narzucając mu jeszcze wyższe koszty.

Klient biorący chwilówkę wpada w ten sposób w spiralę zadłużenia

REKLAMA

Ze skarg klientów kierowanych do Rzecznika Finansowego wynika, że najczęściej kredytodawcy i pośrednicy kredytowi są powiązani ze sobą np. kapitałowo, osobowo lub prowadzą działalność gospodarczą w ramach tej samej platformy internetowej, co pozwala na sztuczne wykreowanie sieci sprzedaży – mówi Paulina Tronowska, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Rzecznik poradził konsumentom, że jeżeli ich umowa została w ten sposób skonstruowana, to mają oni prawo złożyć reklamacje, a także zgłosić się do rzecznika z prośbą o interwencje. KIM Finance Sp. z o.o. nie może już pobierać opłat i prowizji, które przekraczają limity określone w ustawie o kredycie konsumenckim.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA