REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Związkowcy z Taurona żądają zachowania miejsc pracy i nie godzą się na podział spółki

Bizblog.pl dotarł do raportu zawierającego postulaty związkowców z Tauronu, który trafił na ręce Artura Sobonia, wiceministra aktywów państwowych, odpowiedzialnego w rządzie za transformacje polskich spółek energetycznych i węgla kamiennego.

15.01.2021
11:17
Tauron-Rafako-NABE-sad
REKLAMA

Z uwagi na czynnik społeczny związany z miejscami pracy, nie jest dopuszczalne działanie powodujące przyszłościową restrukturyzację miejsc pracy. Bardzo niekorzystne społecznie jest utrzymywanie stanu niepewności dotyczące lokalizacji przyszłych inwestycji, a co za tym idzie poziomu życia pracowników i ich rodzin –.

czytamy w raporcie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Tauron
REKLAMA

Związkowcy przypominają, że obecnie grupa zatrudnia w sumie 26 tys. osób. Przekonują jednocześnie, że każde z tych miejsc pracy generuje dodatkowych 4-8 etatów w najbliższym otoczeniu spółki. I ostrzegają: zmiany dotyczące zatrudnienia Tauronie spowodowałyby przejście wszystkich dotkniętych tym problemem osób na utrzymanie ze strony instytucji państwa.

Związkowcy z Tauronu żądają utrzymania miejsc pracy

Związkowcy podkreślają, że proces transformacji musi być przeprowadzony „z należytym poszanowaniem majątku i miejsc pracy, aby w lokalnych środowiskach pracy nie powstała przyszłościowo pustynia rynku pracy i swoiste enklawy biedy, bezrobocia i wykluczenia”.

Nie chcą, żeby powtórzyła się sytuacja z Wałbrzycha, gdzie bez odpowiedniego przygotowania zamknięto kopalnie i od tamtego czasu region nie potrafi podnieść się z kolan. 

Żądamy utrzymania poziomu zatrudnienia w Spółkach Grupy Tauron na poziomie co najmniej ze stanu z dnia 30 listopada 2020 r.

– apelują do rządu związkowcy.

Zwracają przy tym uwagę, że wykwalifikowanych pracowników Tauronu można wykorzystywać przy nowych inwestycjach, tak jak miało to miejsce przy okazji budowy bloku 910 MW Nowe Jaworzno czy bloku 460 MW w Łagiszy. W kwestii wynagrodzeń „potrzeba urealnienia wzrostu wynagrodzeń pracowników w powiązaniu do procentowego wzrostu płacy minimalnej” – postulują związkowcy.

Nie ma zgody na podział Tauronu

Związkowy jednoznacznie wypowiedzieli się na tema planów podziału grupy Tauron. Autorzy raportu przesłanego na ręce wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych argumentują, że

„Zachowanie obecnie funkcjonującej struktury energetyki w Polsce pozwoli na utrzymanie konkurencyjności na rynku energii elektrycznej i mocy, a także zdecydowanie jest działaniem prokonsumenckim”.

Inna sprawa, że przed Turonem nie lada wyzwania, którym sprostać będzie łatwiej razem, a nie osobno. Mowa tutaj chociażby o planach dotyczących m.in. rozbudowy do 2025 r. bazy farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW. 

Pozycję Tauronu powinno też ugruntować zapewnienie ze strony Krajowego Systemu Elektroenergetycznego o niezbywalnych dostawach energii z krajowych źródeł. Związkowcy chcą też utrzymanie 100-proc. obliga giełdowego, czyli zapewnienia, że cała energia wytworzona przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa sprzedawana będzie na giełdzie. 

Dofinansowanie ciepłownictwa priorytetem

Związkowcy apelują także o usankcjonowania ciepła systemowego jako podstawowego źródła ciepła dla budynków wielorodzinnych. Jak? na przykład przez wprowadzenie zakazu stosowania palenisk węglowych na obszarach, na których możliwe jest przyłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej.

REKLAMA

Innym pomysłem jest „opracowanie i wdrożenie systemu dofinansowania modernizacji systemów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych dla gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, odbiorców indywidualnych w budynkach wielolokalowych wspierającego podłączanie odbiorców, co do których zachodzi obowiązek przyłączenia do sieci”.

Niezbędne też, jak przekonują przedstawiciele komitetu protestacyjnego, jest „ustanowienie systemu wsparcia finansowego dla odbiorców zagrożonych ubóstwem energetycznym, pozwalającego im na terminowe regulowanie bieżących należności z tytułu kompleksowej dostawy ciepła”.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA