REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Rząd jedzie z Polskim Ładem jak buldożerem po rezerwacie. Tak rodzi się koszmarek podatkowy

Podwyżka podatków dla nieco lepiej zarabiających, nieustannie mnożące się ulgi kompilujące już mocno zagmatwany system czy wiele „niespodzianek” zaszytych zakamarkach projektów ustaw to tylko część problemów z Polskim Ładem. Eksperci wskazują, że reforma podatkowa jest forsowana przez rząd z rażącym naruszeniem zasad legislacji.

12.10.2021
15:14
Podwyżka podatków. Tak rodzi się koszmarek podatkowy
REKLAMA

Rada Przedsiębiorczości wspólnie z firmą doradczą Grant Thornton opublikowała we wtorek raport „Legislacyjny Polski Ład” oceniający dotychczasowy proces wdrażania ustaw składających się na Polski Ład. Wnioski nie napawają optymizmem.

REKLAMA

Pierwsze siedem projektów ustaw wdrażających Polski Ład procedowanych jest z naruszeniem przepisów

– piszą bez ogródek autorzy raportu.

Eksperci Rady Przedsiębiorczości i Granta Thorntona wskazują, że sposób wdrażania pierwszych projektów ustaw realizujących założenia Polskiego Ładu od strony legislacyjnej budzi daleko idące zastrzeżenia ekspertów i przedsiębiorców. Jak ocenili, żaden z siedmiu pierwszych projektów ustaw wdrażających założenia programu Polski Ład nie został procedowany przez rząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi stanowienia prawa.

Choć nowe przepisy podatkowe, które dla wielu prezedsiębiorców są prawdziwą rewolucją, mają wejść w życie od nowego roku, to jeszcze na koniec września 2021 r. aż sześć projektów nie miało udokumentowanego przebiegu konsultacji publicznych. Tyle samo nie miało rzetelnej oceny skutków regulacji (OCR), a pięć nie przewidywało przeprowadzenia oceny ex-post.

 class="wp-image-1568782"

Wszystkie omawiane projekty – mimo że mają istotną wagę i poziom skomplikowania – procedowane były w pośpiechu, co uniemożliwiało rzetelną analizę ich zawartości, nie tylko przez partnerów, ale też samą administrację. O nadmiernym tempie prac publicznie alarmowali m.in. przedstawiciele samego Rządowego Centrum Legislacji czy Ministerstwa Aktywów Państwowych

– czytamy w raporcie.

Polska Rada Przedsiębiorczości ma dla rządu kilka rad.

  1. Przeprowadzenie OSR ex post powinno być obligatoryjne dla wszystkich ustaw wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dla ustaw, które wpłynęły do Sejmu drogą nierządową
  2. OSR ex post powinny być zlecane przez Radę Ministrów odpowiednim instytucjom analitycznym, np. Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu lub Centrum Analiz Strategicznych lub innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się działalnością analityczną.
  3. Podmiot przygotowujący OSR ex post powinien ściśle współpracować z członkami Rady Ministrów odpowiedzialnymi za dany obszar i mieć umożliwiony dostęp do danych niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia analizy, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi regulacjami (np. RODO) RODO).
  4. Podmiot ten na początkowym etapie prac nad OSR ex post powinien przedstawić odpowiednim członkom Rady Ministrów zapotrzebowanie na dane i uzyskać od nic h m ożliwie szybką odpowiedź. Podmiot przygotowujący OSR ex post powinien również ściśle współpracować z członkami Rady Dialogu Społecznego. Na początkowym etapie prac powinien przedstawić Radzie zapotrzebowanie na dane, a członkowie Rady powinni w możliwie krótkim terminie udostępnić posiadane dane, o i le nie stoi to w sprzeczności z innymi regulacjami (np. RODO) lub nie narusza tajemnicy handlowej członków Rady, lub reprezentowanych przedsiębiorstw.
  5. Odbiór OSR ex post od wykonawcy powinien odbywać się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podobnie jak Rada Ministrów, powinien on mieć możliwość wezwania wykonawcy do pogłębienia analizy lub uzupełnienia jej o dodatkowe obszary.
  6. Podmiot przygotowujący OSR ex post przedstawia ostateczną wersję analizy Radzie Ministrów oraz Radzie Dialogu Społecznego.
REKLAMA

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Tworzą ją Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA