REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

Jak wystąpić o emeryturę matczyną?

Od początku marca matki oraz ojcowie, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowali emerytury lub dostają mniej niż 1100 zł brutto (ok. 935 zł netto), mogą złożyć wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+.

13.06.2019
8:14
ZUS matki zasiłek
REKLAMA

Fot. Lukas Plewnia/Flickr.com/CC BY-SA 2.0

REKLAMA

Dokumenty o przyznanie świadczenia przyjmują wszystkie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wnioski należy adresować do prezesów ZUS lub KRUS.

Kto może wystąpić o emeryturę matczyną?

O świadczenie Mama 4+ mogą się ubiegać:

  • wszystkie matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci;
  • ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka zmarła lub porzuciła potomstwo.

Emerytury matczyne są skierowane do osób, które nie posiadają niezbędnych środków do życia, a osiągnęły już wiek emerytalny.

Przypomnijmy, że w przypadku kobiet jest to sześćdziesiąt, a mężczyzn – sześćdziesiąt pięć lat.

Zobacz także

Jaka jest wysokość świadczenia Mama 4+?

Wysokość świadczenia dla rodziców z czworgiem dzieci jest taka sama jak najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 roku jest to 1100 zł brutto (ok. 935 zł netto).

Jeśli uprawniony matczynej pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, ale jest ono niższe, to Mama 4+ podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli wspomnianych 1100 zł brutto (ok. 935 zł netto).

Uwaga! O emeryturę Mama 4+ mogą też wystąpić osoby, którym do tej pory nie przysługiwało żadne świadczenie z ZUS i KRUS, a które spełniają wymienione wyżej warunki.

Dla cudzoziemców, ale nie Polaków za granicą

Nowe świadczenie przysługuje osobom żyjącym na terytorium Polski i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej dziesięć lat. Oznacza to, że tak naprawdę ze świadczenia wykluczeni są Polacy mieszkający za granicą.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło za to zostać przyznane również osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium naszego kraju.

Zanim dostaniesz emeryturę matczyną, ZUS dokładnie cię sprawdzi

REKLAMA

Zanim dojdzie do jego wypłaty Mama 4+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają obowiązek dokładnie zbadać sytuację dochodową osoby ubiegającej się o świadczenie.

ZUS i KRUS mają trzydzieści dni na rozpatrzenie wniosków o świadczenie Mama 4+. W bardziej skomplikowanych sytuacjach termin wydania decyzji może być wydłużony do sześćdziesięciu dni.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA