REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

W połowie czerwca ma ruszyć rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił harmonogram dotyczący tak matur, jak i egzaminów ósmoklasisty. Poznaliśmy też termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

19.05.2020
14:56
egzaminy-pandemia-zasady
REKLAMA

Sesja maturalna w tym roku ma potrwać od 8 do 29 czerwca. Ten egzamin dojrzałości będzie wyjątkowy też dlatego, że przeprowadzone będą w jego ramach wyłącznie egzaminy pisemne. Z tych ustnych, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - zrezygnowano. Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował właśnie, że dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w czerwcowych maturach - przygotowano dodatkowy termin: od 8 do 14 lipca. Ostateczne wyniki egzaminu dojrzałości mają być znane do 11 sierpnia.

REKLAMA

Z kolei w przypadku egzaminów ósmoklasistów nadal obowiązuje termin od 16 do 18 czerwca. Drugim terminem jest okres od 7 do 9 lipca. I ci, którzy skorzystaj z pierwszej okazji na sprawdzenie poziomu swojej wiedzy po ośmiu latach nauki, i ci, którym z różnych powodów bardziej pasuje jednak drugi termin - wyniki mają poznać do 31 lipca.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w dwóch etapach

Zgodnie z przedstawionym przez szefa MEN harmonogramem rekrutacje do szkół ponadpodstawowych mają rozpocząć się już 15 czerwca i potrwać do 10 lipca. Możliwe ma być rekrutowanie online. W tym czasie trzeba złożyć w danej szkole stosowny wniosek i donieść świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji online - kopię świadectwa).

Z kolei okres od 31 lipca do 4 sierpnia ma być poświęcony na dostarczaniu do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wtedy też można ewentualnie zmienić swój wcześniej złożony wniosek - np. wskazując inną szkołę. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszona będzie 12 sierpnia 2020 r.

Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły

– zaznacza Minister Edukacji Narodowej.

W przypadku szkół, które przy okazji przyjmowania w poczet swoich uczniów dodatkowo sprawdzają umiejętności praktyczne - będzie to możliwe między 23 czerwca a 7 lipca. 

W sierpniu potwierdź wolę przyjęcia

Na tym procedura rekrutacji ma się jeszcze nie skończyć. Jak podaje MEN: dd 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat zakwalifikował się, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. O ile nie zrobiono tego przy okazji składania wniosku do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe mowa jest także o zaświadczeniu lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiedniego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Jeżeli nie ma możliwości złożenia takich oświadczeń rodzic ucznia lub sam uczeń (o ile jest pełnoletni) musi o tym poinformować dyrekcję szkoły do 18 sierpnia (do godz. 15). Przy wskazaniu przyczyn niedotrzymania pierwotnego terminu - dyrektor szkoły może wyznaczyć nowy: nie później niż 25 września 2020 r. Niezachowanie tego terminu będzie jednoznaczne z rezygnacją ucznia z nauki w szkole, do której został przyjęty. W tym przypadku listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych mają by znane 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe terminy dla egzaminów zawodowych

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

- informuje MEN.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w Formule 2012 i 2017) potrwa zaś od 22 czerwca do 9 lipca. W tym przypadku wyniki mają być znane do 31 sierpnia. Z kolei te dotyczące egzaminów zawodowych w Formule 2019 (zaplanowane są na dni od 17 do 28 sierpnia) będą ogłoszone najpóźniej do 12 października. 

REKLAMA

Na egzamin w masce

Jednocześnie w mocy pozostają wszystkie wcześniejsze obostrzenia dotyczące bezpiecznego dystansu społecznego. Nadal więc obowiązuje zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Ławki na egzaminie muszą być tak ustawione, by dystans między nimi co najmniej 1,5 m był zachowany. Ci, którzy nie mogą nosić podczas egzaminu ani maseczek, ani przyłbic będą kierowani do osobnych pomieszczeń, o ile zgłoszą to Centralnej Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej do 29 maja.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA